• 2020 40 dni brez alkohola
  • 2020 sticisce link 2 970x200
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

VABILO NA POSVET »SPREMEMBE ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU«

Mreža Vključen.si in CNVOS sta pripravila spremembe in dopolnitve Zakona o socialnem varstvu, s katerimi naj bi zagotovili pravno podlago za financiranje programov socialnega varstva. Financiranje programov je sedaj namreč urejeno le v Nacionalnem programu socialnega varstva, ki sicer napoveduje tudi postopen prehod na koncesije. Osnutek sprememb zakona bo najkasneje v sredo, 8. 1. 2014, objavljen na spletni strani, po elektronski pošti pa bo posredovan tudi vsem prijavljenim na posvet.

Na posvetu, ki bo v ponedeljek, 13. 1. 2014, ob 9. uri v City hotelu v Ljubljani, bomo predstavili osnutek in uskladili stališča glede vsebine predloga in nadaljnjega procesa, dotaknili pa se bomo tudi splošne problematike financiranja programov v 2014.

Prosimo, če se na posvet prijavite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Beri dalje

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Zakon o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV) je bil v Državnem zboru sprejet 04.11.1992 in objavljen Uradnem listu RS, št. 54/1992. Zatem je doživel vrsto sprememb in dopolnitev ( Ur.l. RS, št. 42/1994 Odl.US: U-I-137/93-24, 1/1999-ZNIDC, 41/1999, 60/1999 Odl.US: U-I-273/98, 36/2000-ZPDZC, 54/2000-ZUOPP, 26/2001, 110/2002-ZIRD, 2/2004 (7/2004 popr.), 36/2004-UPB1, 69/2005 Odl.US: U-I-97/05-32, 21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012), zadnjo z Zakonom o dopolnitvi Zakona o socialnem varstvu (ZSV-E), ki je bil sprejet dne 18.07.2012.

Cilj predlagane spremembe ZSV je zakonodajna ureditev nekaterih specifičnih vprašanj, ki zakonsko izrecno niso urejena, so pa urejena z drugimi predpisi, oziroma njihovo izrecno zakonsko ureditev terja usklajena praksa, ki se je oblikovala zaradi izkazanih potreb na dejanski ravni in jim zakonska ureditev ni uspela slediti. Gre za vprašanje zakonske ureditve programov socialnega varstva, ki se na dejanski ravni že izvajajo in so predvideni ter v določeni meri že urejeni z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, Uradni list RS, št. 39/2013, z dne 6. 5. 2013 (v nadaljevanju Resolucija), ki je bila v Državnem zboru sprejeta na podlagi na podlagi 2. člena ZSV. Gre sicer za programe, ki so v vsakem posameznem primeru podrobneje določeni z javnim razpisom, ki določa vse potrebne elemente posameznega programa skladno s predpisi o javnem naročanju.

Predlagatelji ocenjujejo, da trenutno stanje ni ustrezno, saj Resolucija ne predstavlja ustrezne pravne podlage za definiranje in urejanje programov socialnega varstva, ki za svoje zakonito in uspešno delovanje v praksi nujno potrebujejo vsaj minimalno zakonsko ureditev. Resolucija po učinkih in pravni naravi ni enakovredna zakonu in glede na določbo 109. člena Poslovnika državnega zbora predstavlja akt, s katerim »državni zbor ocenjuje stanje, določa politiko in sprejema nacionalne programe na posameznih področjih.«

Gre za zelo omejen poseg v obstoječo zakonsko ureditev, ki je po prepričanju predlagateljev nujen in neodvisen od siceršnje potrebe po temeljitejši spremembi celotnega ZSV, omogoča pa zakonski minimum ureditve obstoječega stanja.

Beri dalje

Oblikovan predlog za spremembo Zakona o socialnem varstvu.

Delovna skupina Vključen.si, ki jo sestavljamo Nace Kovač, Šent; Imre Jerebic, Slovenska karitas; Bojan Kuljanac, Društvo Kralji ulice; Suzi Kvas, Javni zavod SOCIO Celje; Suzana Puntar, Društvo Projekt - Človek in Živa Štiglic, Vključen.si, je oblikovala predlog za spremembo Zakona o socialnem varstvu.

Zavedamo se, da Zakon o socialnem varstvu (ZSV) potrebuje celovito in sistematično prenovo, ki se pripravlja že nekaj let. Socialnovarstveni programi, ki jih izvajamo NVO, v obstoječ ZSV niso vključeni in ker ne vemo, kdaj bo do celostne spremembe ZSV prišlo, smo v izogib arbitrarni izključitvi programov iz sistema pripravili predlog spremembe ZSV, ki v zakon vključuje socialnovarstvene programe. Na ta način bodo programi dobili vsaj minimalno varnost in prepoznavnost v zakonu.

Dikcija Predloga spremembe ZSV sledi Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20), ki socialnovarstvene programe že opredeljuje in vključuje v program socialnega varstva in tako uvaja minimalno, a nujno potrebno zakonsko spremembo.

Prosimo vas za podporo predlogu, ki prinaša večjo varnost in vključenost za vse NVO, ki izvajajo socialnovarstvene programe. Svojo podporo predlogu lahko podate tako, da elektronsko posredujete ime vaše organizacije in odgovorne osebe.

Predlog spremembe ZSV

Beri dalje

Socialna varnost in socialno varstvo

Sociala, socialna politika, socialna varnost, socialno varstvo…vse to so pojmi, ki so ključni pri delovanju na področju socialne izključenosti, kljub temu razlikovanje teh pojmov marsikomu še vedno povzroča preglavice. 

Beri dalje

Zakon o socialnem varstvu

Imate ideje, predloge za spremembe obstoječe zakonodaje? Mreža Vključen.si pripravlja pobudo za spremembo Zakona o socialnem varstvu.

Postanite člani delovne skupine Vključen.si in sooblikujte predlog spremembe.

Vključite se na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943