• 2020 40 dni brez alkohola
  • 2020 sticisce link 2 970x200
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Temeljna stališča v zvezi s spremembami Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO)

1. Najprej bi radi izpostavili nujnost temeljite analize z ZHO povezanih zakonov, zlasti Zakona o invalidskih organizacijah (ZInvO). Menimo, da ZHO ni mogoče spreminjati brez hkratnih sprememb ZInvO, saj se vsebina obeh zakonov močno prekriva pri številnih bistvenih vsebinskih vprašanjih in bi zgolj spremembe ZHO v praksi povzročile zmedo. Predlagamo, da se pred nadaljnjim delom na področju sprememb zakona podrobno analizira tudi vsebina ZInvO ter učinek predlaganih sprememb na področje, ki ga slednji ureja.
2. V praksi smo zaznali nekaj primerov, ko se npr. svojci invalidnih oseb ali določene organizacije npr. Barka zaradi določenih nesoglasij ali lažjega črpanja sredstev odcepijo od organizacij, ki imajo status invalidske organizacije po ZInvO ter pridobijo status humanitarne organizacije v skladu z ZHO, kljub temu, da uporabniki ostajajo invalidne osebe (glavna kategorija uporabnikov ostane nespremenjena). Zato menimo, da naj se 2.člen ZHO spremeni tako, da se bolj poudari pomen uporabnikov, določi podrobnejše kriterije ter glede na uporabnike loči humanitarne organizacije od invalidskih.

3.  Če ima/pridobi status humanitarne organizacije mreža, menimo, da je potrebno, da se uredi, da velja ta status za vse enote mreže, če ta izkaže, da lahko zagotavlja zahtevani merili odprtosti delovanja in strokovnosti.

4. Predlagamo, da se v sodelovanju s komisijo iz 25. člena ZHO pridobijo podatki o tem, koliko organizacijam je bil v zadnjih dveh letih podeljen status humanitarne organizacije ter koliko vlog je bilo zavrženih oziroma zavrnjenih. V zvezi z urejanjem podeljevanja statusa vidimo dve možni rešitvi (glede na ugotovitve): spremembo zakona ali sprejem novega podzakonskega akta, ki bi dodeljevanje statusa natančneje opredelil, zlasti v zvezi s problematiko 3. točke (mreža – enote mreže).

5. V zvezi s problematiko podeljevanja statusa humanitarne organizacije in s tem povezanim kandidiranjem za sredstva Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) predlagamo, da v  sodelovanju s FIHOM pridobimo podatke o tem, koliko novim humanitarnim organizacijam so bila sredstva dodeljena v obdobju zadnjih dveh let.

6. Predlagamo, da se razmisli o spremembi 6. člena ZHO v luči odprave ločevanja različnih vrst humanitarnih organizacij. Različne vrste se nam ne zdijo potrebne, kljub vsemu pa menimo, da bi bilo prej potrebno pridobiti podatke o  trenutnem številu organizacij znotraj vsake kategorije.

7. Sodelovanje s komisijo iz 25. člena ZHO ter FIHO-m za pridobitev podatkov iz 4. in 5. točke ter iniciativo in vodstvo priprave pravilnika ali drugega podzakonskega akta komisije iz 25. člena ZHO iz 4. točke, je pripravljen prevzeti zavod Pelikan v okviru projekta Vključen.si, saj navedeni projekt za ta namen razpolaga z določenimi finančnimi sredstvi ter kadrovskim potencialom.


Alojz Štefan, Zavod Pelikan – Karitas
Živa Štiglic, Vključen.si 

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943