• 2020 40 dni brez alkohola
  • 2020 sticisce link 2 970x200
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Komentarji predloga sprememb Zakona o humanitarnih organizacijah

K točki 1.1: Menimo, da je pogoj, da mora organizacija pretežni del sredstev uporabljati za opravljanje dejavnosti v javnem interesu, neustrezen. Neutemeljeno namreč izključuje organizacije, ki delujejo v skupnem interesu, npr. organizacije bolnikov, ki jih je v Sloveniji le nekaj, ti so člani, organizacija torej deluje v skupnem interesu. Do sedaj sredstva so bila sredstva dodeljevana tudi takšnim organizacijam, na ta način državi ni potrebno na novo razvijati in zagotavljati določenih socialnovarstvenih storitev. Dikcija predlagane točke 1.1 nedvomno skuša favorizirati organizacije, ki profesionalno opravljajo javnovarstvene storitve in neupravičeno izključuje organizacije, ki povsem legitimno in v interesu države delujejo v skupnem interesu.

K točki 1.2: Če se razširi in omogoči pridobitev statusa vsem nepridobitnim in neprofitnim pravnim osebam, naj se doda pogoj iz Zakona o društvih in sicer, da morajo takšno pravno osebo ustanoviti najmanj 3 poslovno sposobne fizične oziroma pravne osebe. Na ta način skušamo preprečiti ustanavljanje t.i. »samozaposlitvenih« društev ali zavodov, ki bi jih ustanovila ena sama fizična oseba. (Enako stališče ima Ustavno sodišče, glej odločbo).

K točki 1.4:  Menimo, da dikcija člena favorizira profesionalizirane izvajalce socialnovarstvenih storitev.

K točki 3.3: Premik obveznosti na konec avgusta se nam zdi pretiran in neustrezen, saj to v praksi izključuje kontrolo FIHA za organizacije, ki so zavezane k revidiranju. V primeru, da pri delovanju teh organizacij obstajajo anomalije, bi bilo to po novem predlogu mogoče ugotoviti  šele septembra, oktobra pa se objavi že nov razpis.

Pri tem znova poudarjamo, da je potrebno, da predlog spremembe zakona uredi tudi vprašanje statusa mreže in enot te mreže. Če ima/pridobi status humanitarne organizacije mreža, menimo, da je potrebno, da se uredi, da velja ta status za vse enote mreže, če ta izkaže, da lahko zagotavlja zahtevano merilo strokovnosti.


Alojz Štefan, Zavod Pelikan – Karitas
Živa Štiglic, Vključen.si  

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943