• 2020 40 dni brez alkohola
  • 2020 sticisce link 2 970x200
  • 2020 03 19 IZZIVI PODEZELJA ljubljana 970x200 v.si
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Podporne storitve

INFORMIRAMO
Zbiramo pomembne informacije za organizacije s področja socialne izključenosti in jih posredujemo članom in drugim zainteresiranim uporabnikom. Informacije zajemajo objavljene razpise, spremembe v zakonodaji, dogodke in druge priložnosti.

SVETUJEMO
Izvajamo svetovanje in mentorstvo za NVO, ki se soočajo s težavami, ovirami, vprašanji, ki jih ne morejo rešiti sami, ker nimajo potrebnih izkušenj, znanj, veščin. Svetovanja potekajo osebno, elektronsko in telefonsko, glede na želje in potrebe predstavnika NVO, ki je vključen v svetovanje. Mentorstvo nudimo NVO, ki izkažejo potrebo po bolj sistematičnem svetovanju. Svetovanja in mentorstva so na teme zastopanja interesov socialno izključenih, vplivanja na politike, pripravo predlogov predpisov, vpeljevanja socialne storitve, dela s socialno izključenimi, zagotavljanja finančne trajnosti.
 
USPOSABLJAMO
Organiziramo praktična usposabljanja - delavnice, namenjene predstavnikom NVO, ki delujejo na področju socialne izključenosti. Cilj delavnic je usposobiti udeležence za uspešnejše delo v NVO, kar bo omogočilo večje vključevanje v oblikovanje politik, uspešnejše zagovarjanje interesov socialno izključenih, kakovostnejše delo in komuniciranje s socialno izključenimi, boljšo organiziranost in koriščenje potencialov za izvajanje javnih storitev in za samofinanciranje. Področja usposabljanj: - Zagovorništvo in opolnomočenje socialno izključenih - Delo s socialno izključenimi - Socialno podjetništvo - Načini vključevanja socialno izključenih v projektno delo - Izvajanje storitev socialnega varstva


Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943