• socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se
  • Domov

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš

Predmet javnega razpisa je sofinanceranje mladinskih programov in projektov, ki so namenjeni mladim v osnovni starostni skupini do 29 let.

Na javni razpis se lahko prijavijo društva, zveze društev, zavodi, klubi, združenja in organizacije, ki izvajajo programe , namenjene mladim v osnovni skupini do 29 let, ki delujejo neprofitno, njihovi programi oziroma projekti pa so v interesu Občine Mengeš. več

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2013

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih mladinskih programov (dejavnosti) in/ali posameznih mladinskih projektov (en projekt letno na posameznega izvajalca). Kot letni mladinski program se šteje kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi vse razpisno obdobje (celo leto), za posamezne mladinske projekte pa izvedbo enkratnih obsežnejših letnih aktivnosti.

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci mladinskih programov in projektov: neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenih predvsem mladim med 10. in 29. letom.

 

Beri dalje

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2013

Predmet javnega razpisa so programi s področja socialno-humanitarnih dejavnosti.

. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti:
- javni zavodi, ustanove in pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva;
- društva na področju zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih;
- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov občine Ivančna Gorica, ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti v skladu z zakonom;
- prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter humanitarne organizacije in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov;
- druge organizacije in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju socialne varnosti ali občinske programe za izboljšanje kakovosti življenja za občane občine Ivančna Gorica.

Beri dalje

Javni razpis za sofinanciranje programov v letu 2013 na področju socialnega varstva ter zdravstvenega varstva

Opis: Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS št 16/2013 z dne 22.2.2013 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov v letu 2013 na področju socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in /ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.

Beri dalje

Javni razpis za izbiro mladinskih programov oz. projektov, ki jih bo v letu 2013 sofinacirala MOM

Opis: Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za pripravo in izvedbo programov oz. projektov ter drugih aktivnosti (v nadaljevanju programi oz. projekti), ki jih bodo upravičenci – pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava , samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2013 na območju Mestne občine Murska Sobota na področju mladine.

Predmet javnega razpisa so: programi in projekti za izvajanje letnega programa na področju dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota.

Beri dalje

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943