• socialni teden 2015 970x200
  • Banner manifest civilne druzbe
  • Recimo ne odvisnostim banner 3

3rd Health Programme: Razpis za zbiranje predlogov na področju zdravja 2015

Razpisovalec: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano

Predmet javnega razpisa: Zbiranje predlogov za dodelitev finančnega prispevka za določene ukrepe v obliki nepovratnih sredstev za projekte za leto 2015. Nepovratna sredstva za projekte so eden izmed instrumentov financiranja v okviru tretjega programa s področja zdravstva EU 2014–2020, katerega namen je spodbujati zdravje v Evropi s pospeševanjem sodelovanja med državami članicami za izboljšanje zdravstvenih politik, ki koristijo njihovim državljanom.

Rok za oddajo prijav: 15. september 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Beri dalje

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015

Razpisovalec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja.

Rok za oddajo prijav: 28. avgust 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Beri dalje

Erasmus+: Krepitev zmogljivosti na področju mladine

Razpisovalec: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Predmet javnega razpisa: Spodbujati sodelovanje in izmenjave na področju mladine med državami Programa in partnerskimi državami iz različnih regij sveta;
- izboljšati kakovost in priznavanje mladinskega dela, neformalnega učenja in prostovoljstva v partnerskih državah ter okrepiti sinergije in dopolnjevanje teh dejavnosti z drugimi sistemi izobraževanja, trgom dela in družbo;
- pospeševati razvoj, preskušanje in uvajanje shem ter programov neformalne učne mobilnosti na regionalni ravni (tj. v različnih regijah sveta in med njimi);
- spodbujati nadnacionalno neformalno učno mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami, predvsem s ciljno usmerjenostjo v mlade z manj priložnostmi, da se izboljša raven kompetenc udeležencev in spodbuja aktivna udeležba v družbi.

Rok za oddajo prijav: 2. september 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Beri dalje

Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki so bili v letu 2014 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Predmet javnega razpisa: Ministrstvo bo v letu 2015 izpeljalo sofinanciranje projektov slovenskih izvajalcev, ki so bili v letu 2014 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa in v letu 2015 še vedno potekajo.

Poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin, na katerih prijavitelji delujejo, v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru.

Rok za oddajo prijav: 30. september 2015

Beri dalje

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943