• F3ZO17 glava 1000x160px v1 20170206 SLO
  • banner1038X300 PRIJAVANARAZPIS
  • socialni teden 2015 970x200

Erasmus+: Krepitev zmogljivosti na področju mladine

Razpisovalec: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Predmet javnega razpisa: Spodbujati sodelovanje in izmenjave na področju mladine med državami Programa in partnerskimi državami iz različnih regij sveta;
- izboljšati kakovost in priznavanje mladinskega dela, neformalnega učenja in prostovoljstva v partnerskih državah ter okrepiti sinergije in dopolnjevanje teh dejavnosti z drugimi sistemi izobraževanja, trgom dela in družbo;
- pospeševati razvoj, preskušanje in uvajanje shem ter programov neformalne učne mobilnosti na regionalni ravni (tj. v različnih regijah sveta in med njimi);
- spodbujati nadnacionalno neformalno učno mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami, predvsem s ciljno usmerjenostjo v mlade z manj priložnostmi, da se izboljša raven kompetenc udeležencev in spodbuja aktivna udeležba v družbi.

Rok za oddajo prijav: 2. september 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Beri dalje

Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki so bili v letu 2014 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo

Predmet javnega razpisa: Ministrstvo bo v letu 2015 izpeljalo sofinanciranje projektov slovenskih izvajalcev, ki so bili v letu 2014 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa in v letu 2015 še vedno potekajo.

Poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin, na katerih prijavitelji delujejo, v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru.

Rok za oddajo prijav: 30. september 2015

Beri dalje

Javni razpis v okviru ERA-NET iniciative ERA-MBT

Razpisovalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa v okviru iniciative ERA-MBT (v nadaljevanju: nacionalni razpis) je sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v transnacionalnih raziskovalnih projektih, ki so za izvajanje izbrani v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte ERA-MBT: “The development of biorefinery processes for marine biomaterials” (v nadaljevanju: transnacionalni razpis). Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu s transnacionalnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani www.marinebiotech.eu/first-transnational-call.
Glavni namen transnacionalnega razpisa je spodbuditi mednarodno sodelovanje in s tem okrepiti znanstveno  skupnost na področju morske biotehnologije.

Rok za oddajo prijav: 10. september 2015

Beri dalje

Dodatno nacionalno sofinanciranje projektov, ki so odobreni za sofinanciranje iz evropskih sredstev

Marsikdo se ustraši prijave na evropski razpis zaradi zagotavljanja lastnega deleža pri projektu. Evropska komisija namreč dodeli izbranim projektom določen delež sofinanciranja upravičenih stroškov, ki je različen od razpisa do razpisa, a vendar mora večinoma vsaj 10 % vrednosti projekta prijavitelj s partnerji zagotoviti iz drugih virov. Ministrstva v Sloveniji razpisujejo sredstva za sofinanciranje projektov izbranih na različnih razpisih EU glede na področje oz. program EU, kar delno razbremeni prijavitelje.

Beri dalje

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943