• Vkljucen si banner
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Evropska mladinska nagrada 2015

Inovativni študenti in mladi, stari manj kot 30, so vabljeni, da prijavijo projekte, ki naslavljajo eno izmed naslednjih šestih kategorij:

- zdravo življenje: hrana, zdravje
- pametno učenje: izobraževanje, e-spretnosti, znanost
- povezovanje kultur: umetnost, igre, raznolikost
- zeleno: trajnostna energija, mobilnost, urbani razvoj
- aktivno državljanstvo: svobodno novinarstvo, odprta vlada, socialna kohezija
- denar je pomemben: finančna pismenost, zaposlovanje, pametno potrošništvo

Rok za oddajo prijav je 15. julij 2015!
Vir: movit.si
Več informacij je na voljo na www.eu-youthaward.org

Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2015!

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost – Horus 2015. Razpis je namenjen podjetjem (mikro, majhnim, srednje velikim, velikim, socialnim podjetjem) in zavodom, podjetnikom s slovenskimi koreninami, ki poslujejo v tujini, novinarjem ter ostalim organizacijam in posameznikom, ki delujejo družbeno odgovorno. Iščemo in nagrajujemo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti.

Vabimo vas, da v projektu sodelujete z vašim primerom dobre prakse in da delujete z zgledom! Razpisno dokumentacijo za leto 2015 najdete TUKAJ. Vlogo oddajte do 25. septembra 2015.

Pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Roka za oddajo prijav sta 20. 7. 2015 in 21. 9. 2015.

Nevladne organizacije imajo precejšnje težave pri zagotavljanju finančnih sredstev za izvedbo projektov, tudi če sredstva uspejo pridobiti na razpisih. Razpisovalci namreč ne nakažejo sredstev vnaprej, ampak po izvedenih aktivnostih, po odobritvi poročila. Pomeni, da je treba finančna sredstva založiti, najeti posojilo ali črpati sredstva, ki so namenjena drugim aktivnostim oz. projektom. Slovenski regionalno razvojni sklad z javnim razpisom za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015 delno rešuje težave z likvidnostjo pri izvajanju evropskih projektov.

Beri dalje

Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito«

Vrednost razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 160.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2017.

Datum objave na razpisi.info 22.06.2015

Rok prijave 22.07.2015

Predmet javnega razpisa je osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih treh letih od pridobitve statusa, zagotoviti projekt pomoči, s katerim bo omogočena holistična obravnava. Projekt predvideva tako operativno pomoč pri reševanju življenjskih situacij, učno pomoč ter izvedbo dodatnih integracijskih aktivnosti in ukrepov.

Domača stran http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=2280

Beri dalje

Javni razpis za izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«

Vrednost razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 60.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2018 oz. do porabe sredstev.

Datum objave na razpisi.info 22.06.2015

Rok prijave 22.07.2015

Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:

- opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo opismene ali nepismene v latinici,
- osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
- nudenje učne pomoči osebam vključenim v redno šolanje, zlasti tistim, ki so vključeni v osnovnošolsko izobraževanje.

Domača stran http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=2237

Beri dalje

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943