• socialni teden 2015 970x200
  • Banner manifest civilne druzbe
  • Recimo ne odvisnostim banner 3

Pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Roka za oddajo prijav sta 20. 7. 2015 in 21. 9. 2015.

Nevladne organizacije imajo precejšnje težave pri zagotavljanju finančnih sredstev za izvedbo projektov, tudi če sredstva uspejo pridobiti na razpisih. Razpisovalci namreč ne nakažejo sredstev vnaprej, ampak po izvedenih aktivnostih, po odobritvi poročila. Pomeni, da je treba finančna sredstva založiti, najeti posojilo ali črpati sredstva, ki so namenjena drugim aktivnostim oz. projektom. Slovenski regionalno razvojni sklad z javnim razpisom za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015 delno rešuje težave z likvidnostjo pri izvajanju evropskih projektov.

Beri dalje

Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito«

Vrednost razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 160.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2017.

Datum objave na razpisi.info 22.06.2015

Rok prijave 22.07.2015

Predmet javnega razpisa je osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih treh letih od pridobitve statusa, zagotoviti projekt pomoči, s katerim bo omogočena holistična obravnava. Projekt predvideva tako operativno pomoč pri reševanju življenjskih situacij, učno pomoč ter izvedbo dodatnih integracijskih aktivnosti in ukrepov.

Domača stran http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=2280

Beri dalje

Javni razpis za izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«

Vrednost razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 60.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2018 oz. do porabe sredstev.

Datum objave na razpisi.info 22.06.2015

Rok prijave 22.07.2015

Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:

- opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo opismene ali nepismene v latinici,
- osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
- nudenje učne pomoči osebam vključenim v redno šolanje, zlasti tistim, ki so vključeni v osnovnošolsko izobraževanje.

Domača stran http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=2237

Beri dalje

Javni razpis za izvajanje pravnega svetovanja tujcem v postopkih vračanja iz Republike Slovenije

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 120.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2018.

Datum objave na razpisi.info 22.06.2015

Rok prijave 22.07.2015

Predmet javnega razpisa je izvajanje pravnega svetovanja tujcem v postopkih vračanja iz Republike Slovenije, ki obsega izvedbo projekta s tremi bistvenimi in med seboj povezanimi aktivnostmi:

1. Informiranje tujcev o postopkih in možnostih vračanja;
2. Nudenje pravnega svetovanja v postopku vračanja tujcev;
3. Predstavitev projekta in vloge izvajalca v postopkih vračanja.

Domača stran http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=2252

Beri dalje

Javni razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2015

Rok prijave: 14. 8. 2015

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2015.

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

Domača stran

Beri dalje

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943