• F3ZO17 glava 1000x160px v1 20170206 SLO
  • banner1038X300 PRIJAVANARAZPIS
  • socialni teden 2015 970x200

Javni razpis za izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«

Vrednost razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 60.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2018 oz. do porabe sredstev.

Datum objave na razpisi.info 22.06.2015

Rok prijave 22.07.2015

Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:

- opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo opismene ali nepismene v latinici,
- osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
- nudenje učne pomoči osebam vključenim v redno šolanje, zlasti tistim, ki so vključeni v osnovnošolsko izobraževanje.

Domača stran http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=2237

Beri dalje

Javni razpis za izvajanje pravnega svetovanja tujcem v postopkih vračanja iz Republike Slovenije

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 120.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2018.

Datum objave na razpisi.info 22.06.2015

Rok prijave 22.07.2015

Predmet javnega razpisa je izvajanje pravnega svetovanja tujcem v postopkih vračanja iz Republike Slovenije, ki obsega izvedbo projekta s tremi bistvenimi in med seboj povezanimi aktivnostmi:

1. Informiranje tujcev o postopkih in možnostih vračanja;
2. Nudenje pravnega svetovanja v postopku vračanja tujcev;
3. Predstavitev projekta in vloge izvajalca v postopkih vračanja.

Domača stran http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=2252

Beri dalje

Javni razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2015

Rok prijave: 14. 8. 2015

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2015.

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

Domača stran

Beri dalje

MDDSZEM: Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva na področju preprečevanja in obravnave žrtev nasilja

Vrednost razpisa 500.000,00 EUR

Rok prijave 03.07.2015

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva na področju nasilja v letu 2015, ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske organizacije ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1).

Sofinancirani bodo programi na področju preprečevanja nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja.

Domača stran

Beri dalje

Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine za obdobje od 1.7.2015 do 30.6.2016

Razpisano sredstev:115.000 EUR

Datum prijave na razpis: 30. 6. 2015

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin centrov za družine (v nadaljevanju: vsebine), namenjene različnim oblikam družin. Centri za družine predstavljajo osrednji prostor v lokalnem okolju, namenjeni so druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih. Prijavljene vsebine prispevajo k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter nudijo informacije in znanja za bolj kvalitetno življenje.

Vir: MDDSZ

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943