• svetovni dan molitve 2019 970x200
  • Vkljucen si banner
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

3rd Health Programme: Razpis za zbiranje predlogov na področju zdravja 2015

Razpisovalec: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano

Predmet javnega razpisa: Zbiranje predlogov za dodelitev finančnega prispevka za določene ukrepe v obliki nepovratnih sredstev za projekte za leto 2015. Nepovratna sredstva za projekte so eden izmed instrumentov financiranja v okviru tretjega programa s področja zdravstva EU 2014–2020, katerega namen je spodbujati zdravje v Evropi s pospeševanjem sodelovanja med državami članicami za izboljšanje zdravstvenih politik, ki koristijo njihovim državljanom.

Rok za oddajo prijav: 15. september 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa
Razpisanih je 5 tem, na katere se morajo nanašati projektni predlogi.

Potencialni prijavitelji: Da je organizacija upravičena do nepovratnih sredstev EU za projekt, mora biti zakonito ustanovljena v: Evropski uniji (kateri koli od 28 držav članic) ali državi Efte, ki je podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in je potrdila sodelovanje v programu. Poleg tega lahko v zdravstvenem programu sodelujejo tretje države, če so izpolnjeni potrebni pogoji iz razpisa za zbiranje predlogov.

Vrednost razpisa: 9 mio EUR

Zneski in delež financiranja: Običajno lahko prispevek EU pokriva 60 % upravičenih stroškov projekta. Glede na dopolnjevalno in motivacijsko naravo nepovratnih sredstev EU mora biti vsaj 40 % stroškov projekta financiranih iz sredstev partnerjev. V primerih izjemne koristnosti je lahko sofinanciranih do 80 % upravičenih stroškov v projektih. Merila za izjemno koristnost so opredeljena v letnem delovnem programu.

Rok za oddajo prijav: 15. september 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943