• socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015

Razpisovalec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja.

Rok za oddajo prijav: 28. avgust 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2015« štirih ministrstev: MZ, MK, MIZŠ in MGRT, in sicer:

Težišče 1: Povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni
Težišče 2: Zdravstveno varstvo - zmanjševanje neenakosti v zdravju
Težišče 3: Krepitev znanj in spretnosti za pozitivne družbene in gospodarske učinke
Težišče 4: Človeški viri in socialna kohezivnost
Težišče 5: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta
Težišče 6: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja
Težišče 7: Spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma.

Potencialni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji ter izpolnjuje predpisane pogoje.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo predmetnega razpisa je 870.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav: 28. avgust 2015

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Vir: www.consulta.si

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943