• 2020 sticisce link 2 970x200
 • socialni teden 2015 970x200
 • vkljucen podprimo se

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJO NVO 2019

Ministrstvo za javno upravo je dne 24. 5. 2019 v Uradnem listu RS, št. 34/2019 objavilo Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.
Ministrstvo bo v okviru izbranih vlog subvencioniralo:
 • SKLOP A: trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah
 • SKLOP B: trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah
Skladno z vizijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, opredeljeno v Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, so cilji javnega razpisa naslednji:
 • povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
 • dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
 • profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
 • kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
 • kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
 • profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.
Razpisana sredstva: 

  leto 2019

leto 2020

leto 2021

SKUPAJ

SKLOP A

2.500.000 EUR

1.500.000 EUR

1.000.000 EUR

5.000.000 EUR

SKLOP B

500.000 EUR

300.000 EUR

200.000 EUR

1.000.000 EUR

SKUPAJ

3.000.000 EUR

1.800.000 EUR

1.200.000 EUR

6.000.000 EUR

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo predložene osebno ali bodo prispele po pošti na naslov Ministrstva za javno upravo do vključno 8. 7. 2019 najkasneje do 12.00 ure.


Dokumentacija:

SKLOP A

SKLOP B

Vprašanja in odgovori  (zastavljena do vključno 25. 6. 2019)

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. s pripisom: »JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJO NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA 2019« (za Urško Kavčič).

Kontakt

 • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
 • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Telefon: 030 646 943