• Vkljucen si banner
 • socialni teden 2015 970x200
 • vkljucen podprimo se

Zaposlitev dobi...

OBJAVA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI_A DELAVEC_KA V PROGRAMU TERAPEVTSKA SKUPNOST ZA ZASVOJENE S PRIDRUŽENIMI TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU (M/Ž)

(V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.)

Na objavljeno delovno mesto bo izbran kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • visokošolska izobrazba s področja socialnega dela in svetovanja, (pogojno psihologija)
 • opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
 • prikazane izkušnje na enakih ali podobnih

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
  1. zahtevane delovne izkušnje,
  2. poznavanje dela z računalnikom,
  3. zelo dobro ustno in pisno izražanje v slovenskem jeziku,
  4. znanje enega svetovnega jezika,
  5. komunikacijske veščine,
  6. sposobnost motiviranja, spremljanja in lastnega presojanja,
  7. sposobnost organiziranja dela in delo v strokovnem timu.

Opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela.

Delo na delovnem mestu, za katerega se sklepa pogodba, zajema izvajanje nalog, kot jih predvideva opis delovnega mesta:

 • je organizacijski in strokovni delavec programa Terapevtske skupnosti za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju (dvojna diagnoza), Ljubljana-Sostro
 • pripravi, organizira in vodi individualne ter skupne programe,
 • svetovanje, spremljanje in komunikacija z uporabniki in njihovimi svojci ter informiranje o mreži programov in storitev,
 • zagovorništvo, ozaveščanje ter podpora uporabnikom pri vzpostavljanju abstinence ter stabilnosti na področju duševnega zdravja,
 • motiviranje uporabnikov za opravljanje osnovnih življenjskih dejavnosti,
 • oblikovanje individualnega in skupinskega dela z uporabniki,
 • sodelovanje s sorodnimi institucijami,
 • sodelovanje pri izobraževanju, mentorstvo študentom pri izvajanju prakse,
 • vodenje evidenc, zbirk podatkov, dokumentacije ter pripravljanje poročil,
 • opravljanje drugih nalog iz področja dela Zavoda Pelikan po navodilu vodje organizacijske enote ali direktorja.

Zavod Pelikan – Karitas bo z izbranim kandidatom sklenil pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas (40 ur tedensko) za obdobje nadomeščanja delavke na bolniškem staležu, kasneje lahko tudi za nedoločen čas.

Predviden nastop dela je 17. 12. 2018 oziroma po dogovoru.

Kandidati bodo o izidu objave pisno obveščeni najkasneje v tridesetih (30) dneh po končanem izbirnem postopku.
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. najkasneje do 23. 11. 2018.
Dodatne informacije v zvezi z objavo lahko dobite na telefonski številki: 040/ 565 017 ali na elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


Ljubljana, 15. 11. 2018

v. d. direktorja

Jože Gornik, l.r.

Kontakt

 • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
 • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Telefon: 030 646 943