• Vkljucen si banner
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

15. maj mednarodni dan družine

15. maja obeležujemo mednarodni dan družine. Tema letošnjega dneva je pospeševanje socialnega vključevanja in medgeneracijske solidarnosti. Obe temi se medsebojno prepletata v družini, saj se v vedno bolj izoliranem socialnem okolju kaže vedno večji pomen družine kot osnovne enote v človeški družbi.

Leta 1993 je Generalna skupščina razglasila 15. maj za svetovni dan družine. Že leta 1989 je z resolucijo A/RES/44/82 generalna skupščina določila leto 1994 za leto družine, s čimer je hotela povečati zavedanje družbe o družini in družinskih zadevah ter izboljšati zmožnost držav, da bi se družinski problemi reševali z ustreznimi domačimi politikami.

Omrežja socialne opore, predvsem družinska, so v Sloveniji pomemben dejavnik pri obvladovanju sodobnih tveganj, pri čemer gre medgeneracijska solidarnost v obe smeri, od mladih k starim in obratno. Medgeneracijsko solidarnost tako razumemo kot glavno strategijo za zmanjševanje tveganj socialne izključenosti in drugih tveganj sodobne družbe.

 V današnji družbi je vedno manj medgeneracijske solidarnosti v družini, kar se odraža na finančnem področju, kjer mlade pestijo brezposelnost, stanovanjski problem, revščina, pomanjkanje vrednot in etike v družbi; starejše pa osamljenost, revščina in izključenost iz družbenega življenja.

Vse več ljudi se že zaveda da lahko finančno, moralno, emocionalno podporo iščejo samo znotraj družine. Saj družba in država nista sposobna prepoznati nevarnosti socialnega izključevanja in pomanjkanja medgeneracijske solidarnosti.

Zaposlenost, izobrazba, stanovanjski problem, stroški nakupa hrane, plačila elektrike, … vsi ti kriteriji v današnji družbi silijo čedalje več slovenskih družin na socialni rob preživetja. Vedno več družin porabi svoj družinski proračun za osnovne izdatke, kar onemogoča normalni razvoj znotraj družine in posledično širše družbe.

Ko govorimo o socialni izključenosti otrok in mladine, se moramo zavedati da njihova izključenost izhaja iz problema socialne izključenosti njihovih staršev. Problemi kot so brezposelnost, stanovanjska problematika, pomanjkljiva izobraženost, odvisnost od alkohola, stres in posledično slabše zdravje ter kriza vrednot v družbi zavirajo napredek družbe in so glavni motor vse večjih socialnih krivic, ki bremenijo družbo.

Kljub tem ugotovitvam pa lahko zaključimo, da imajo ključno vlogo pri izboljševanju socialnega položaja najrevnejših družin socialni transferji in subvencije storitev s strani države in delovanje nevladnih organizacij, ki s svojim delom v številnih primerih omogočajo večjo vključenost v družbo. Nevladne organizacije v partnerstvu z državo nastopajo kot nosilec socialnega vključevanja.

Za izboljšanje stanja v družbi na področju medgeneracijske solidarnosti in socialne izključenosti je potrebno izboljšati ekonomski položaj večjega števila prebivalstva in zagotoviti takšno raven socialnega minimuma, ki bi najrevnejšim omogočala človeka dostojno življenje. In prav družine in otroci gotovo predstavljajo enega najbolj ranljivih členov.

 

Mreža za socialno vključenost- Vključen.si

 

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943