KREPITEV VLOGE ŽENSK V ALBANIJI ZA ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI

  Otvoritev projekta v Albaniji

  Včeraj je v Puki potekala uradna otvoritev FER-ovega projekta v Albaniji, ki naslavlja razmerja moči med ženskami in moškimi v albanski družbi. Slavnostne otvoritve projekta, ki se je pričel odvijati spomladi letos, so se udeležili številno gosti, med drugim tudi veleposlanica Slovenije v Tirani, Lea Stančič, župan Puke Gjon Gjonaj, uporabnice in njihove družine ter številni prebivalci Puke. Župan Puke je izrazil močno podporo projektu, ki bo občini prinesel otipljive rezultate. Poleg ekonomskega opolnomočenja župan vidi tudi potencial za pozitivne premike v socialnem položaju žensk. Veleposlanica je pozdravila projekt slovenskih nevladnih organizacij, ki v Albaniji že dolgo časa niso bile prisotne.

  Od projekta pričakuje trajnost in rezultate, torej nadaljevanje aktivnosti tudi po preteku financiranja. Istočasno se veseli sira, ki ga bo ženska kooperativa, predvideni plod projekta, proizvedla. Predstavnica FER se je osredotočila na različne vidike opolnomočenja žensk, ki presegajo ekonomsko neodvisnost in spreminjajo razmerja moči med spoloma v družbi. Tekom projekta bodo izvedene številne aktivnosti, ki bodo delovale v to smer, med drugim usposabljanja žensk o njihovih pravicah in o nasilju v družini, tehnična usposablanja, s katerimi bodo ženske pridobile možnost za ekonomsko neodvisnost, ter izgradnja ženske kooperative. Slednja pomeni ne le boljše priložnosti za ekonomsko delovanje, temveč tudi in predvsem ustvarjanje novega prostora za ženske v družbi, ki jim nudi tudi možnost večjega vplivanja znotraj skupnosti. Da o povečevanju zaupanja in ustvarjanju ženske solidarnosti niti ne govorimo.

  OPIS PROJEKTA:
  Tranzicija je položaj žensk v Albaniji poslabšala. Kljub napredku v preteklih letih ostajajo številni izzivi, med drugim neenakomerna porazdelitev ekonomske moči ter posledično slaba vključenost žensk na trg delovne sile in visoke plačne razlike, slaba vključenost žensk v procese odločanja, in nasilje nad ženskami. Nekatere skupine žensk so posebej ranljive, med njimi tudi tiste v ruralnih predelih države, vključujoč občino Puka. Gibanje za pravice žensk v Albaniji je zelo mlado, obstaja šele dve dobri desetletji, in se primarno osredotoča na konkretne aktivnosti za pomoč ženskam v slabem položaju. Pogoste so težave z zagotavljanjem vzdržnosti delovanja nevladnih organizacij zaradi pomanjkanja dolgoročne strateške usmeritve, sodelovanja, človeških virov in trajnostnih virov financiranja. Brez projekta bodo ženske v Puki ostale ekonomsko odvisne, vzorci in spolni stereotipi med mladimi bodo ostali nespremenjeni, podpora ženskih organizacij pa nezadostna.
  Cilj projekta je povečati ekonomsko neodvisnost žensk v Puki in izboljšati položaj žensk v albanski družbi. Projekt se osredotoča na odpravljanje neenakomerne porazdelitve moči med spoloma v Albaniji. 20 brezposelnim ženskam na podeželju, v občini Puka, bomo z vključevanjem v kozjerejo zagotovili samozadostnost, in sicer z zagotavljanjem pogojev za delovanje, z usposabljanji o reji, predelovanju in trženju proizvodov. Izbrane ženske bodo deležne več usposabljanj in mentorstev, kar jim bo omogočilo tako uspešno rejo kot tudi predelavo in prodajo izdelkov. Delovale bodo povezano kot enota znotraj GDAC oz. čez leta, po razvojni fazi, kot kooperativa/socialno podjetje. Prerazporejanju moči je namenjeno tudi delo z deklicami in dečki. 20 lokalnih vodij v omenjenih provinci, Roskovcu in Tirani bomo izobrazili o enakosti spolov in jim dali orodja, da bodo v svojem lokalnem okolju nadalje krepili mlade in se skupaj z njimi spopadali z neravnovesji moči med spoloma. Lokalni vodje bodo mladi, ki kažejo interes za vključenost in sodelujejo pri mladinskih aktivnostih. Ženska mrežna organizacija GADC, partnerska organizacija, bo ob sodelovanju z različnimi strokovnjakinjami skrbela za zagotavljanje lokalnih potreb. Projekt bo okrepil GADC in njeno lokalno izpostavo ter spodbujal k strateškemu delovanju, mreženju in širjenju članstva.

  vir: http://www.forumfer.org

  Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943