• 2020 40 dni brez alkohola
  • 2020 sticisce link 2 970x200
  • 2020 03 19 IZZIVI PODEZELJA ljubljana 970x200 v.si
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Zakona, ki ju je sprejela Vlada RS mora pred uveljavitvijo potrditi še Državni zbor

Vlada RS je, 13. 3. 2013, sprejela predlog Zakona o štipendiranju, ki med drugim določa pravico do državne štipendije tudi za mladoletne dijake. Zaradi številnih klicev in vprašanj občank in občanov po objavi te informacije v medijih o tem, ali je že mogoče oddati vlogo za štipendijo poudarjamo, da mora predlog zakona, ki prinaša to novost, pred začetkom uveljavitve sprejeti še Državni zbor. Zato opozarjamo naj dijaki do 18. leta starosti vlog za pridobitev štipendije do sprejema in začetka izvajanja tega zakona še NE oddajajo.

Vlada RS je sprejela tudi predlog Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A). Predlog zakona prinaša postopen dvig višine prispevkov za prostovoljni vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje. Tudi v tem primeru opozarjamo, da mora spremembe zakona pred začetkom izvajanja potrditi še Državni zbor. Do sprejema tega zakona v Državnem zboru torej veljajo še zneski, ki jih je določil ZPIZ-2, ki je začel veljati 1. januarja 2013. več

Mreža Vključen.si je v Zavodu Marianum, Veržej, pripravila srečanje in posvet na temo »Sodelovanje med civilno družbo in javno upravo za večjo socialno vključenost v Pomurju«

Na pozdravnem srečanju, ki je potekalo v prostorih Zavoda Marianum, kjer je čutiti pridih povezanosti z okoljem, smo z udeleženci ustvarili prijetno vzdušje v katerem je bila izražena potreba po sodelovanju in iskanju možnosti za učinkovito delovanje na področju socialne izključenosti. 

Srečanje se je pričelo z predstavitvijo udeležencev, kjer je vsak predstavil svoje delovanje na področju socialne izključenosti. Predstavitve smo zaokrožili z opisom mreže in njenega poslanstva. Vse prisotne smo povabili k sodelovanju in članstvu v mreži, saj sodelovanje pomeni večjo moč pri zagovarjanju interesov, oblikovanju politik in s tem zagotovitvi boljših pogojev za delovanje.
Nadaljevali smo z posvetom, pri katerem smo želeli, da se soočijo problemi in želje, s katerimi se srečujejo organizacije pri delovanju na socialnem področju. Poseben poudarek smo dali sodelovanju med javno upravo in NVO. Spraševali smo se kje so možnosti sodelovanja, kje so ovire, problemi in predstavili primere dobrih praks sodelovanja .
Na posvetu je bilo izpostavljenih kar nekaj ovir pri uspešnem delovanju NVO, najbolj izpostavljene so neupoštevanje NVO pri sprejemanju zakonov in pripravi predlogov, izenačitve NVO napram javnim ustanovam na področju infrastrukture, sredstev, pogojev dela, omejeno sodelovanje z gospodarstvom in nerazumevanje le-tega za delo NVO. Prav tako pa je veliko udeležencev izpostavilo problem krivic, ki jih je vnesla nova zakonodaja in birokratskih ovir pri pridobivanju sredstev in delovanju NVO. 
Srečanje, ki je potekalo v sproščenem vzdušju, je pripomoglo k soočenju in razpravi o nekaterih problematikah na področju socialno izključenih. Vsi prisotni so se strinjali da je potrebno državi predstaviti NVO kot partnerja in ne konkurenta,ki nekatere dejavnosti lahko opravlja uspešneje, ceneje in bolj kakovostno. Kot sklepno misel bi izpostavil pojem sodelovanja, saj le tako lahko prispevamo k razvoju nevladnega sektorja na področju sociale in učinkovitejšemu izvajanju storitev za socialno izključene

IMG 0023c

Ali res znamo medgeneracijsko sodelovati?

Medgeneracijsko sodelovanje ima posebno dodatno vrednost, saj poleg prenašanja znanj pomeni tudi odpravljanje predsodkov in zadržkov do posamezne generacije, a je ravno zaradi teh zadržkov zelo omejeno in ga morajo organizatorji spodbujati z dodatnimi tehnikami in veščinami.

Usposabljanje bo potekalo v torek, 26. 3. 2013, med 9.00 in 16.00 uro v prostorih Slovenske filantropije, ki se nahaja na Poljanski cesti 12 v Ljubljani. več

Delavnice za vzpostavitev NVO standarda kakovosti

CNVOS sporoča, da bodo od aprila do junija izvajali nov sklop delavnic, s pomočjo katerih se boste seznanili z zahtevami NVO standarda kakovosti in vzpostavili sistem v lastni organizaciji. Na delavnicah boste spoznali, kaj je NVO standard kakovosti, kako se oblikuje poslovnik kakovosti, izmenjali boste ideje o različnih orodjih in metodah dela ipd. Delavnice bodo potekale od 11. aprila do 13. junija 2013. več

Sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža

Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini
Straža v višini 10.600,00 EUR.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis: 

- da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Straža,
- društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven
območja Občine Straža, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Straža,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo
- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizacijo programov in plan aktivnosti za
prihodnje leto. več

Zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2013

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov :

● da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne na Koroškem oziroma
je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Ravne na Koroškem;
● da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali
zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
● da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti in programov;
● da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine Ravne na Koroškem (ni pogoj
za javne zavode in javne ustanove) več

PEDRO OPEKA ZA NOBELOVO NAGRADO ZA MIR

Pedro Opeka, človekoljub, borec za pravice najbolj zapostavljenih, socialni inovator in človek, ki je posvetil svoje življenje socialno izključenim, je kandidat za Nobelovo nagrado za mir. S svojim predanim delom je pomagal več deset tisoč brezdomcem iz zavrženega življenja na smetiščih; vzpostavil je celovit način vključevanja najbolj odrinjenih posameznikov v družbo, pri čemer je posebno poudarjal spoštovanje človekovega dostojanstva vsakega posameznika.

Beri dalje

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943