• 2020 sticisce link 2 970x200
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

AKTIVNO SODELUJETE PRI PRIPRAVI STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENIJE 2014 - 2020

Spoštovani,

 

vabimo vas, da aktivno sodelujete pri pripravi Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014 – 2020 in se vključite v pripravo ključnih strateških in izvedbenih dokumentov za obdobje 2014-2020 (na nacionalni ravni se pripravlja Strategija razvoja Slovenije ter njen izvedbeni dokument Program državnih razvojnih prioritet in investicij, ki bo podlaga za sprejetje operativnih programov, ki se bodo financirali iz naslednje EU finančne perspektive ( 2014-2020). V okviru priprave zgoraj omenjenih dokumentov Vlada RS organizira odprta posvetovanja z vsemi deležniki na posameznih področjih. Več si lahko preberete na spletni povezavi: http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/razvojno_nacrtovanje_in_programiranje_strateskih_in_izvedbenih_dokumentov/razvojno_nacrtovanje/razvojni_dokumenti_in_strukturne_prilagoditve/

Predstavniki NVO, ki zastopajo posamezna področja pri pripravi Strategije razvoja Slovenije v sodelovanju s področnimi vsebinskimi mrežami in CNVOS pripravljajo posvete, ki bodo namenjeni sodelovanju NVO pri pripravi Programa državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014-2017 (DRPi) in zbiranju predlogov oziroma pobud s posameznih področij za vključitev le teh v dokument SRS 2014 – 2020.

Področni posvet za področje prioritete VKLJUČUJOČA DRUŽBA (sociala) bo v ponedeljek, 22. aprila 2013, ob 15. uri v prostorih CNVOS na Povšetovi 37, 1000 Ljubljana (sejna soba v 4. nadstropju).

Vabljeni, da se posveta udeležite, v času pred posvetom pa nam svoje komentarje in predloge na osnutek DRPi do petka 19. aprila 2013 na priloženem obrazcu pošljite na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Predloge bomo zbrali in jih upoštevali tako na Posvetu 22. aprila 2013, kot tudi na drugih delovnih srečanjih namenjenih usklajevanju in pripravi strateškega dokumenta SRS 2014 – 2020.

Vljudno vabljeni k aktivni udeležbi.

Lep pozdrav,

Živa Štiglic,
Vključen.si

DRPi prvi osnutek
DRPI-sredstva po sklopih (brez vrednosti)
obrazec za komentarje na osnutek DRPi
sredstva po sklopih

 

DELAVNICA MREŽE ZA SOCIALNO VKLJUČENOST – VKLJUČEN.SI

V petek 5.4.13 je Mreža za socialno vključenost – Vključen.si organizirala brezplačno delavnico na temo »METODE BIOGRAFSKEGA UČENJA KOT OBLIKA DELA S SOCIALNO IZKLJUČENIMI« v prostorih Socialne akademije. Delavnico sta uspešno in v sproščenem vzdušju vodila predavatelja Matej Cepin in Urška Slana. S svojo pozitivno energijo sta predstavila metodo učenja, ki izhaja iz lastnih izkušenj.

Biografsko učenje je učenje iz življenja in za življenje. Velikokrat slišimo: “izkušnja je najboljša učiteljica,” “iz napak se učimo,” “saj ga bo življenje naučilo.” Kadar takšno “učenje iz življenja” uporabimo namerno in načrtno pri delu s skupinami, lahko obogatimo in poglobimo odnose med člani, vsebino pogovorov in vpogled članov v lastno življenje in učenje ter svet okoli njih.

Naše lastne izkušnje in deljenje življenjskih izkušenj z drugimi lahko postane drugačen koncept učenja. Refleksija, poglobljen pogled vase in ovrednotenje lastnih dejanj so lahko vir učenja, ki ga preko deljenja v skupini, uporabimo za lastno izobraževanje ali za izobraževanje v skupini.

Tekom delavnice smo lahko spoznali, kaj je biografsko učenje, kako poteka biografsko učenje v skupini in preizkusili metode biografskega učenja. Udeleženci so lahko preko preko aktivnega sodelovanja v delavnici spoznali in pridobili ustrezna znanja in smernice, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem delovanju.

Kot mreža za socialno vključenost želimo ponuditi NVO podporo na več ravneh delovanja nevladnega sektorja. Usposabljanje in s tem pridobivanje novega znanja bo omogočilo NVO uspešnejše delovanje in soočanje z raznimi problemi, ki so pojavljajo pri njihovem delovanju. Namen naše mreže je posameznim NVO omogočiti ustrezne pogoje delovanja in jim nuditi podporo, do katere žal zaradi vrste ovir same ne morejo dostopati. Kot mreža za socialno vključenost želimo na področju sociale uvajati nove možnosti, nova znanja, nove priložnosti.

IMG 0049IMG 0069IMG 0064IMG 0063

 

METODE BIOGRAFSKEGA UČENJA KOT OBLIKA DELA S SOCIALNO IZKLJUČENIMI

Mreža za socialno vključenost – Vključen.si

Organizira brezplačno usposabljanje na temo:

 

METODE BIOGRAFSKEGA UČENJA KOT OBLIKA DELA S SOCIALNO IZKLJUČENIMI
Biografsko učenje je učenje iz življenja in za življenje. Velikokrat slišimo: “izkušnja je najboljša učiteljica,” “iz napak se učimo,” “saj ga bo življenje naučilo.” Kadar takšno “učenje iz življenja” uporabimo namerno in načrtno pri delu s skupinami, lahko obogatimo in poglobimo odnose med člani, vsebino pogovorov in vpogled članov v lastno življenje in učenje ter svet okoli njih.

 

Kdaj bo delavnica potekala:
Petek 5.4.2013 od 9.30 – 12.30

Kdo jo organizira:
Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: 030 646 943

Kje bo potekala:
Socialna akademija, Ulica Janeza Pavla II. 13 1000 Ljubljana Slovenija; II. nadstropje

 

Komu je namenjena?
Voditeljem, mentorjem, izobraževalcem, vzgojiteljem in sorodnim profilom, ki delajo s skupinami na področju družbenega vključevanja.

Izvajalca delavnice:
Delavnico bosta vodila priznana trainerja, Urška Slana in Matej Cepin, oba z izkušnjami na področju usposabljanj za NVO.

Beri dalje

Svetovni dan boja proti rasni diskriminacij

21. marca obeležujemo svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji. Tema letošnjega dneva je problematika rasizma v športu, ki ostaja zaskrbljujoč pojav v mnogih delih sveta in vloga športa za ozaveščanje na področju boja proti rasizmu in rasni diskriminaciji.

Svetovni dan boja proti rasizmu so Združeni narodi prvič razglasili leta 1966. 21. marec zaznamuje obletnico pokola v mestu Sharpeville v Južnoafriški republiki leta 1960, ko so med mirnimi demonstracijami proti apartheidu policisti ubili 69 ljudi. Šest let kasneje so Združeni narodi 21. marec razglasili za dan boja proti rasizmu.

Šport in človekove pravice si delita mnoge temeljne vrednote in cilje. Načela, na katerih temelji olimpijska listina, kot so nediskriminacija in enakost, so tudi temelj človekovih pravic. Olimpijska listina opredeljuje olimpizem kot življenjsko filozofijo, ki v harmonično celoto povezuje vrednote telesa, volje in duha. Olimpizem si prizadeva s povezovanjem športa in kulture ter vzgoje ustvariti način življenja, ki bi temeljil na veselju, izvirajočem iz napora, na vzgojni vrednosti dobrega zgleda in na spoštovanju splošnih osnovnih etničnih načel. Cilj olimpizma je s športom povsod omogočati harmoničen razvoj človeka in tako pomagati ustvarjati miroljubno družbo, ki skrbi za ohranitev človeškega dostojanstva.

Beri dalje

V Državnem zboru prisegla nova ministrica dr. Anja Kopač Mrak

Dr. Anja Kopač Mrak se je rodila 4. aprila 1974 v Kranju, kjer je tudi dokončala gimnazijo. Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede, program sociologija – smer kadrovski menedžment. Del obveznosti podiplomskega mednarodnega študija Analiza evropske socialne politike je opravila na Univerzi v Bathu, v Veliki Britaniji. Leta 2004 je doktorirala s področja socialne politike, kjer je obravnavala vprašanja povezana z reformo socialne države.

Beri dalje

Zakona, ki ju je sprejela Vlada RS mora pred uveljavitvijo potrditi še Državni zbor

Vlada RS je, 13. 3. 2013, sprejela predlog Zakona o štipendiranju, ki med drugim določa pravico do državne štipendije tudi za mladoletne dijake. Zaradi številnih klicev in vprašanj občank in občanov po objavi te informacije v medijih o tem, ali je že mogoče oddati vlogo za štipendijo poudarjamo, da mora predlog zakona, ki prinaša to novost, pred začetkom uveljavitve sprejeti še Državni zbor. Zato opozarjamo naj dijaki do 18. leta starosti vlog za pridobitev štipendije do sprejema in začetka izvajanja tega zakona še NE oddajajo.

Vlada RS je sprejela tudi predlog Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A). Predlog zakona prinaša postopen dvig višine prispevkov za prostovoljni vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje. Tudi v tem primeru opozarjamo, da mora spremembe zakona pred začetkom izvajanja potrditi še Državni zbor. Do sprejema tega zakona v Državnem zboru torej veljajo še zneski, ki jih je določil ZPIZ-2, ki je začel veljati 1. januarja 2013. več

Mreža Vključen.si je v Zavodu Marianum, Veržej, pripravila srečanje in posvet na temo »Sodelovanje med civilno družbo in javno upravo za večjo socialno vključenost v Pomurju«

Na pozdravnem srečanju, ki je potekalo v prostorih Zavoda Marianum, kjer je čutiti pridih povezanosti z okoljem, smo z udeleženci ustvarili prijetno vzdušje v katerem je bila izražena potreba po sodelovanju in iskanju možnosti za učinkovito delovanje na področju socialne izključenosti. 

Srečanje se je pričelo z predstavitvijo udeležencev, kjer je vsak predstavil svoje delovanje na področju socialne izključenosti. Predstavitve smo zaokrožili z opisom mreže in njenega poslanstva. Vse prisotne smo povabili k sodelovanju in članstvu v mreži, saj sodelovanje pomeni večjo moč pri zagovarjanju interesov, oblikovanju politik in s tem zagotovitvi boljših pogojev za delovanje.
Nadaljevali smo z posvetom, pri katerem smo želeli, da se soočijo problemi in želje, s katerimi se srečujejo organizacije pri delovanju na socialnem področju. Poseben poudarek smo dali sodelovanju med javno upravo in NVO. Spraševali smo se kje so možnosti sodelovanja, kje so ovire, problemi in predstavili primere dobrih praks sodelovanja .
Na posvetu je bilo izpostavljenih kar nekaj ovir pri uspešnem delovanju NVO, najbolj izpostavljene so neupoštevanje NVO pri sprejemanju zakonov in pripravi predlogov, izenačitve NVO napram javnim ustanovam na področju infrastrukture, sredstev, pogojev dela, omejeno sodelovanje z gospodarstvom in nerazumevanje le-tega za delo NVO. Prav tako pa je veliko udeležencev izpostavilo problem krivic, ki jih je vnesla nova zakonodaja in birokratskih ovir pri pridobivanju sredstev in delovanju NVO. 
Srečanje, ki je potekalo v sproščenem vzdušju, je pripomoglo k soočenju in razpravi o nekaterih problematikah na področju socialno izključenih. Vsi prisotni so se strinjali da je potrebno državi predstaviti NVO kot partnerja in ne konkurenta,ki nekatere dejavnosti lahko opravlja uspešneje, ceneje in bolj kakovostno. Kot sklepno misel bi izpostavil pojem sodelovanja, saj le tako lahko prispevamo k razvoju nevladnega sektorja na področju sociale in učinkovitejšemu izvajanju storitev za socialno izključene

IMG 0023c

Ali res znamo medgeneracijsko sodelovati?

Medgeneracijsko sodelovanje ima posebno dodatno vrednost, saj poleg prenašanja znanj pomeni tudi odpravljanje predsodkov in zadržkov do posamezne generacije, a je ravno zaradi teh zadržkov zelo omejeno in ga morajo organizatorji spodbujati z dodatnimi tehnikami in veščinami.

Usposabljanje bo potekalo v torek, 26. 3. 2013, med 9.00 in 16.00 uro v prostorih Slovenske filantropije, ki se nahaja na Poljanski cesti 12 v Ljubljani. več

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943