• 2020 40 dni brez alkohola
  • 2020 sticisce link 2 970x200
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Info točka »Celovit pristop k oskrbi in integraciji starejših v družbo«

V današnjem tempu življenja, kjer se tudi mlajši vedno težje znajdejo, se prevečkrat spregleda stiska ljudi, ki so zaradi različnih razlogov odrinjeni na rob družbe. Mnogi od teh so starejši, ki za svoje bivanje pogosto potrebujejo pomoč bližnjih, saj jim širša družba ne omogoča normalnega vključevanja. Veliko teh potrebujejo celostno oskrbo, ki včasih zavzema samo druženje, drugič stik z drugimi ali celo kompleksnejšo zdravniško oskrb.

NVO in prostovoljci so pomemben člen, ki omogoča zapolniti vrzel, ki jo država z svojimi službami ne zmore zapolniti. V velikih primerih so NVO edina povezava starejših z preostalo družbo in so tudi edini glasnik starejših, ki jih bremenijo največje socialne stiske.

NVO in njihovi prostovoljci s svojim delovanjem, ki mnogokrat ni prepoznano in ovrednoteno, v prvi vrsti skrbijo, da se starejši ne počutijo odrinjene, brez aktivne vloge v družbi. Osamljenost starejših je pojav, ki se ga družba ne zaveda, saj taki starejši svojih problemov in stisk pogosto ne morejo ali ne zmorejo izraziti. Njihovi problemi ostajajo med štirimi stenami njihovih domov, s krčenjem zdravstvenih pravic, višanjem inflacije in življenjskih stroškov pa država sili starejše v vedno večjo revščino in izolacijo.

Zato je edino pravilno, da se poudari pomen delovanja NVO in prostovoljcev, saj s svojim delovanjem, angažiranjem, skrbjo za starejše, v mnogih primerih postanejo edini zaveznik socialno izključenih starejših. Mnogi programi, ki jih izvajajo NVO omogočajo starejšim ohraniti in vzpostaviti socialni stik, omogočajo računalniško znanje, tečaje tujih jezikov z namenom omogočiti večjo vključenost starejših v družbo.

Prav tako veliko vlogo NVO namenjajo medgeneracijski solidarnosti. Z raznimi akcijami želijo povezati mlajše in starejše generacije, ki zaradi načina življenja in tempa, ki ga to življenje narekuje, povečuje prepad med generacijami, zaradi katerega se zmanjšuje možnost družbene solidarnosti do šibkejših. Z medgeneracijskim povezovanjem pa lahko krepimo vezi med generacijami.

V mreži za socialno vključevanje – Vključen.si se zavedamo problema vedno večje odrinjenosti in zapostavljenosti starejših. Zato smo v sodelovanju z Centrom starejših Medvode v mesecu septembru organizirali prvo Info točko za starejše. Udeleženci so pridobili koristne informacije o celostni oskrbi starejših in inovativnih pristopih dela s starejšimi. Z Info točko želimo omogočiti starejšim večjo kakovost življenja.

Beri dalje

"PR in retorika - socialna izključenost"

Mreža za socialno vključenost - Vključen.si

8.10.13 v prostorih Glasbene šole Rakovnik, (Rakovniška 6, 1000 Ljubljana)

organizira delavnico brezplačno

"PR in retorika - socialna izključenost"

Ste že kdaj naleteli na »zid« pri komunikaciji?
Vam je že kdaj bilo neprijetno, ker je bil vaš sogovornik »močnejši« govorec?
Ste kdaj imeli občutek, da zaradi slabše retorike niste uspeli predstaviti vaše nadvse briljante vsebine?

Potem vam nudimo možnost, da izkoristite priložnost in s pomočjo izvrstnega predavatelja, z vrsto izkušenj na področju retorike, spoznate »zakone« komunikacije na najvišjem nivoju.
Udeležite se brezplačne delavnice »PR in retorika – socialna izključenost« in spoznajte svet uspešne komunikacije in naj vam javni nastopi, govori, konfrontacije postanejo užitek.

Vsebina:

Komuniciranje med kladivom in nakovalom – premik v aktivno komuniciranje
Komunikacijska in dejanska nemoč delavcev s socialno izključenimi ker morajo biti istočasno predstavniki dveh miselnih in dejanskih svetov.
Metoda dela: Vaja v parih z asociacijo in aha efektom

Oblikovanje osebne podobe – osnova za PR in komuniciranje
Socialna izključenost je determinacija močnejše strani. Kako izoblikovati tako podobo, da postanem insider. Pravila vedenja, komuniciranja “bontona”, oblačenja. PR za učinkovito komuniciranje z socialno izključenimi.
Metoda dela: individualni nastopi pred skupino. Študije primerov ali situacij in analiza nastopov z vidika učinkovitosti, prepričljivosti, vsebine in integritete govorca.

Pravila komuniciranja preko socialnega zidu
Socialni zid je vedno percepcija ene od strani. Močnejša stran vsiljuje svoja pravila kot edina pravila. Moč uspešnega komuniciranja preko socialnega zidu, je komunikacija od znotraj. Kako prepoznati in kako obvladati socialno igro miši z mačko
Metoda dela: Delo v podskupinah z reševanjem primerov slabih praks. Ob študiji premerov postavljanje in prepoznavanje učinkovitih pravil komuniciranja preko socialnega zidu.

Beri dalje

Poziv za nadaljevanje podpore vsebinskim mrežam NVO

Spoštovani,

Želimo vas pozvati, da tudi v prihodnje podpirate razvoj nevladnih organizacij po posameznih vsebinskih področjih in ne zavržete vloženega truda, dela in nenazadnje sredstev, ter da obenem na ta način ohranite sistemsko podporo nevladnemu sektorju, ki zahteva pogled prek različnih sektorjev in vsebin.

V zadnjem času so se namreč pojavile neformalne informacije, da naj bi se nadaljnje financiranje, namenjeno podpori mrežam nevladnih organizacij, omejilo na horizontalne mreže in regionalna stičišča nevladnih organizacij, vsebinske mreţe nevladnih organizacij, ki so se s podporo sredstev iz Evropskega socialnega sklada začele vzpostavljati v letu 2009, pa naj ne bi bile več deleţne podpore. To zbuja skrb iz več razlogov.

Predvsem nas skrbi, da bodo s tem zavržena prizadevanja za okrepitev nevladnega sektorja, ki so bolj ali manj kontinuirano tekla šele od leta 2009. Kljub kratkemu obdobju, ki ne dosega niti običajnega mandata ene vlade, so učinki podpore vsaj na nekaterih vsebinskih področjih več kot zavidanja vredni. Ponekod se je nevladni sektor v tem obdobju vzpostavil praktično iz nič, na drugih področjih se je bistveno okrepil. Močno se je okrepil civilni dialog, nevladne organizacije so postale vsaj relevanten sogovornik drţavi, na nekaterih področjih so celo prevzele pobudo. Medsebojno usklajene nevladne organizacije po posameznih vsebinskih področjih drţavi vsekakor olajšujejo civilni dialog, če si ga seveda želi.

Beri dalje

»Celovit pristop k oskrbi in integraciji starejših v družbo«

Mreža za socialno vključevanje – Vključen.si

Organizira Info točko za starejše 

»Celovit pristop k oskrbi in integraciji starejših v družbo«

V torek 24.9.13 ob 18.00 uri, v prostorih Centra starejših Medvode
(Zbiljska cesta 15, 1215 Medvode)

V današnji družbi je vedno manj medgeneracijske solidarnosti , kar se odraža na finančnem, socialnem, moralnem področju, kjer mlade pestijo brezposelnost, stanovanjski problem, revščina, pomanjkanje vrednot in etike v družbi; starejše pa osamljenost, revščina in izključenost iz družbenega življenja.
Vedno več starejših čuti osamljenost in odrinjenost na rob družbe. Zato je nadvse pomembno, da se družba zaveda odgovornosti, ki jo imamo do starejših in pomembnosti medgeneracijske solidarnosti.

V ta namen mreža za socialno vključenost – Vključen.si v sodelovanju z Centrom starejših Medvode, organizira info točko, delavnico s katero želimo NVO in njihovim prostovoljcem ter drugim delavcem s starejšimi posredovati čim več koristnih informacij o celostni oskrbi starejših in inovativnih pristopih dela s starejšimi.

Beri dalje

Socialni teden "Zakaj še za-upaš?" 23. - 28.9.

SPOROČILO ZA JAVNOST

ZAKAJ ŠE ZA–UPAŠ?

Zaupanje je tisto, ki nas drži skupaj. Omogoča nam sodelovanje, skupno ustvarjanje in sobivanje. Ko ni več zaupanja, se naši medosebni odnosi skrhajo, trgovanje usahne, vlade odstopajo, organizacije propadajo, institucije ne morejo več delovati, monetarni sistemi pa se sesuvajo.
S tem naslovom in vodilom bo od 23. do 28. septembra potekal letošnji Socialni teden. Začel se bo z okroglo mizo v ponedeljek, 23. 9. 201,3 ob 19.30 v Galeriji Družina na Krekovem trgu v Ljubljani. Gostje okrogle mize bodo dr. Andrej Fištravec, sociolog in župan Maribora, Barbara Brezigar, pravnica in nekdanja generalna državna tožilka, dr. France Arhar, bančnik in nekdanji guverner Banke Slovenije ter Imre Jerebic, glavni tajnik Slovenske Karitas. Naslov okrogle mize je »Ko ni več zaupanja. Beseda bo tekla o zaupanju v politiki, sodstvu, monetarni politiki, gospodarstvu in v civilni družbi.
Od ponedeljka do vključno petka bo po Sloveniji izvedenih blizu 60 različnih dogodkov - predavanj, posvetovanj, delavnic, pogovorov in drugih. Zaključek Socialnega tedna bo 27. in 28. septembra v Nazarjah. Tema seminarja bo pomen civilne družbe pri spreminjanju trendov v Sloveniji danes.

Beri dalje

Odprto pismo hospica

S pismom pozivajo k podpori ohranitve doslej edinega tovrstnega programa v Sloveniji v okviru katerega ostaneš človek resnično do svojega konca.

Beri dalje

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943