• Vkljucen si banner
 • socialni teden 2015 970x200
 • vkljucen podprimo se

Usposabljanje mladinskih delavcev za delo s socialno izključenimi – Preventivni vzgojni sistem

V soboto, 18. 5. 2013 je Mreža za socialno vključenost – Vključen.si v v prostorih SMC Cerknica organizirala brezplačno delavnico na temo »Usposabljanje mladinskih delavcev za delo s socialno izključenimi – Preventivni vzgojni sistem«.

Delavnico sta vodila Marko Košnik, začetnik Salezijanske mladinske pastorale Sloveniji in trener za mladinske delavce in Živa Štiglic, dolgoletna prostovoljka na programih preventivnega vzgojnega sistema in predavateljica s področja asistence.

Preventivni vzgojni sistem, ki ga je utemeljil Janez Bosko, je metoda dela s socialno izključenimi mladimi, ki postavlja v središče mladostnika, njegove potrebe, težnje, naravnanost in ima za cilj skrbeti za celostno vzgojo mladine. Voditelja sta predstavila ključne elemente Preventivnega vzgojnega sistema in s praktičnimi primeri usposobila udeležence za uporabo te metode pri delu z mladimi.

Beri dalje

Diskusijska kavarna


Mreža za socialno vključenost – Vključen.si

organizira diskusijsko kavarno 


»Srečanje akterjev na področju socialnega vključevanja«


v četrtek, 30.5.13, od 10.00-12.00 ure, v prostorih Glasbene šole Rakovnik
(Rakovniška 6, 1000 Ljubljana)

 Na srečanju Vključen.si bomo iskali skupne točke med projekti NVO in razvojno-delovnimi načrti ministrstev, občin in drugih organizacij javne uprave, z namenom konstruktivnega sodelovanja v prihodnje. Želimo si predvsem sinergijskih učinkov na področjih, na katerih delujemo vsi in komplementarnega sodelovanja pri ključnih izzivih socialnega vključevanja. NVO-ji boste imeli v razpravi priložnost predstaviti svoja stališča in razviti sodelovanje s predstavniki javne uprave, ki delujejo na področju vašega dela.

Evropska priporočila in razvojni načrti, na katerih temeljijo naša prizadevanja, izkazujejo potrebo po omogočanju vključevanja v družbo, na trg dela, izobraževanje in druge segmente vsem družbenim skupinam. Namen naše mreže je združevati NVO, ki delujejo na področju socialnega vključevanja. Prizadevamo si omogočati vključevanje vsem družbenim skupinam. Da pa bomo socialno vključenost dosegli, potrebujemo zanesljivega partnerja na strani javne uprave. S tem namenom organiziramo srečanje med vsemi akterji, ki imajo pri tem ključno vlogo.

 

Vsebine razprave:

 • Socialna varnost in socialno varstvo
 • Problematika humanitarnih organizacij
 • Izboljševanje pogojev za življenje in delo ranljivih skupin
 • Vključevanje ranljivih skupin na trg dela
 • Vključenost tematik ranljivih skupin v regionalne in lokalne razvojne plane
 • Izmenjava primerov dobrih praks reševanja socialnega vključevanja 

Vabljeni:

 • Predstavniki MDDZS
 • Predstavniki NVO s področja socialnega izključevanja in organizacij civilne družbe
 • Predstavniki Javnih zavodov
 • Predstavniki Mestnih občin
 • Predstavniki Zavoda za zaposlovanje
 • Predstavniki Varuha človekovih pravic
 • Predstavniki Inšpektorata RS za delo
 • Predstavniki Inštituta za socialno varstvo

Beri dalje

IZBOR 2 PREDSTAVNIKOV NVO V IZBIRNI KOMISIJI SKLADA ZA NVO NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA

7. 5. 2013) Razpisujemo postopek izbora 2 predstavnikov NVO v izbirni komisiji Sklada za NVO Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Izbirna komisija bo imela skupno 8 članov, ob 2 predstavnikih NVO še 2 predstavnika upravljavcev NVO sklada (REC in CNVOS), 2 predstavnika združenj občin, 1 predstavnika Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo ter 1 predstavnika Obrtne zbornice, kot opazovalci pa bodo v njej še predstavniki donatorjev in MGRT.

Beri dalje

VZPOSTAVLJEN SKLAD ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE V OKVIRU NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA IN FINANČNEGA MEHANIZMA EGP

CNVOS in Regionalni center za okolje REC sta podpisala pogodbo o izvajanju programa ter upravljanju Sklada za nevladne organizacije. Skupna vrednost programa znaša 1.875.000 evrov, skladu za projekte NVO v Sloveniji pa je namenjenih 1.593.750 evrov.

Sklad bo podprl projekte slovenskih nevladnih organizacij na različnih vsebinskih področjih. Ključna so demokracija, človekove pravice in socialna enakost, ki jim bo namenjena približno polovica vseh razpoložljivih sredstev. Poleg tega bodo sofinancirani projekti s področja otrok in mladine, varstva okolja ter socialnega varstva.

Prvi javni razpis za projekte NVO bo objavljen 3. junija 2013 v višini 1.275.000 evrov. Ta razpis bo podprl velike projekte (znesek sofinanciranja se bo gibal med 60.001 in 120.000 evrov) ter srednje velike projekte (s sofinanciranjem med 20.001 in 60.000 evrov). Prijava na razpis bo 2-stopenjska, kar pomeni, da bo potrebno najprej oddati le krajše koncepte projektov, najbolje ocenjeni pa bodo povabljeni k oddaji celotne razpisne dokumentacije. Rok za oddajo konceptov projektov bo v začetku septembra.

Drugi javni razpis v vrednosti 318.750 evrov bo objavljen januarja 2014. Namenjen bo sofinanciranju malih projektov NVO v višini od 10.000 do 20.000 evrov.

Časovnica dogodkov:
5. 6. 2013: informativna delavnica o razpisu v Ljubljani (predstavitev razpisa, področij financiranja, zahtev za prijavo, finančnega načrta, …)
7. 6. 2013: informativna delavnica o razpisu v Mariboru
19. 6. 2013: predstavitveni dogodek v soorganizaciji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ljubljani. Dogodek bo namenjen predstavitvi vseh programov Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP in vzpostavljanju partnerstev z organizacijami iz držav donatoric.

Za dogodke bomo začeli zbirati prijave v kratkem. Udeležba nanje ne bo omejena, je pa zaželeno, da se predstavitvenega dogodka udeležijo predvsem tisti, ki imajo namen projekt prijaviti v partnerstvu z organizacijami iz držav donatoric.

Trenutno se prijave na predstavitveni dogodek zbirajo samo na tej povezavi, namenjene pa so izključno norveškim in islandskim nevladnim organizacijam, saj je potrebno pri njih ciljno izbrati udeležence in urediti vso logistiko za potovanje.

Od 1. do 4. 7. 2013 bodo po Sloveniji (Kranj ali Škofja Loka, Koper, Murska Sobota, Novo mesto) potekale delavnice za razvoj projektnih idej. Delavnice bodo namenjen tistim, ki bodo že imeli neke projektne ideje in jih bodo želeli s pomočjo projektnih svetovalcev nadgraditi, se povezati z ostalimi slovenskimi organizacijami ipd. Udeležba na delavnici bo omejena na 30 oseb na delavnico.

Spletna stran NVO sklada v Sloveniji bo začela delovati konec maja, v kratkem bo vzpostavljena tudi posebna Facebook skupina. O vseh dogodkih in pomembnih informacijah bomo nevladne organizacije obveščali preko CNVOS novic, spletne strani in Facebooka.

29. april, evropski dan medgeneracijske solidarnosti


Letos mineva pet let od mednarodne konference ,,Medgeneracijska solidarnost za družbe sožitja in socialne povezanosti'', ki je bila organizirana na Brdu pri Kranju, 28. in 29. aprila 2008. Ta dogodek je organizirala Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo in več nevladnimi organizacijami v času svojega predsedovanja Svetu EU. Namen konference je bil izpostaviti nujnost medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti kot ene od najpomembnejših prvin v času vse bolj izrazitih demografskih sprememb. Na tej konferenci je bil tudi podan predlog za obeležitev 29. aprila kot evropskega dneva medgeneracijske solidarnosti.

Beri dalje

Usposabljanje mladinskih delavcev za delo s socialno izključenimi – Preventivni vzgojni sistem

Mreža za socialno vključenost – Vključen.si
Organizira brezplačno usposabljanje na temo:Usposabljanje mladinskih delavcev za delo s socialno izključenimi – Preventivni vzgojni sistem

 

Preventivni vzgojni sistem, ki ga je utemeljil Janez Bosko, je metoda dela s socialno izključenimi mladimi, ki postavlja v središče mladostnika, njegove potrebe, težnje, naravnanost in ima za cilj skrbeti za celostno vzgojo mladine. Voditelja bosta predstavila ključne elemente Preventivnega vzgojnega sistema in s praktičnimi primeri usposobila udeležence za uporabo te metode pri delu z mladimi.

 


Kdaj bo delavnica potekala:
Sobota, 18. 5. 2013 od 9.30 – 12.30


Kdo jo organizira:
Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: 030 646 943


Kje bo potekala:
Salezijanski mladinski center Cerknica
Tabor 29, 1380 Cerknica

Komu je namenjena?
Mladinskim delavcem, prostovoljcem, voditeljem skupin, vsem, ki delajo s socialno izključeno mladino.

 


Izvajalca delavnice:
Delavnico bosta vodila Marko Košnik, začetnik Salezijanske mladinske pastorale Sloveniji in trener za mladinske delavce in Živa Štiglic, dolgoletna prostovoljka na programih preventivnega vzgojnega sistema in predavateljica s področja asistence.

 

 

Kot mreža za socialno vključenost želimo ponuditi NVO podporo na več ravneh delovanja nevladnega sektorja. Usposabljanje in s tem pridobivanje novega znanja bo omogočilo NVO uspešnejše delovanje in soočanje z raznimi problemi, ki so pojavljajo pri njihovem delovanju. Namen naše mreže, je posameznim NVO omogočiti ustrezne pogoje delovanja in jim nuditi podporo, do katere žal zaradi vrste ovir same ne morejo dostopati. Kot mreža za socialno vključenost, želimo na področju sociale uvajati nove možnosti, nova znanja, nove priložnosti.

 

Rok prijave: do 13.5. 2013

Prijavite se lahko preko e-pošte ali na kontaktno številko 030 646 943.

Informacije : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 030 646 943

 

Demenca – bolezen sodobne družbe

Mreža za socialno vključenost – Vključen.si v sodelovanju z Združenjem Spominčica Šentjur predstavlja pomembnost ozaveščanja svojcev in splošne javnosti o demenci ter možnosti za socialno vključevanje bolnikov preko terapevtskega dela s svojci in usposabljanj ter delavnic.

Spominčica Šentjur je prostovoljno, samostojno, humanitarno, neprofitno in nevladno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi aktivnosti neposredno ali posredno povezanih z dejavnostjo pomoči bolnikom in njihovim svojcem pri lajšanju posledic demence, ki je najpogostejša duševna motnja v starosti. Svoje cilje dosega s pomočjo upravnega odbora, komisije za izobraževanje in mednarodno povezovanje ter skupine za samopomoč, tako da organizira predavanja o demenci za širšo javnost, izobraževalne programe in delavnice za svojce oseb z demenco in izvaja aktivnosti v skupini za samopomoč.
Predavanja pripravijo priznani slovenski strokovnjaki s področja zdravljenja demenc. Izobraževalne delavnice pa so namenjene manjšim skupinam svojcev in prinašajo uporabna znanja za vsakdanje življenje z obolelimi. V delavnicah z naslovom Pogled v svet oseb z demenco želijo poudariti pomen usklajenosti med verbalno in neverbalno komunikacijo. Dotik je vrsta neverbalne komunikacije in z njim ustvarjamo z bolnikom ljubeč odnos, ki je v obdobju, ko se vid in sluh slabšata pomembna pot pri vzpostavljanju ljubečega odnosa. Bolniku je potrebno dati občutek, da je še vedno pomemben in potreben in ga ne opominjati na njegove pomanjkljivosti.

Beri dalje

Svetovni dan mladih prostovoljcev, ki ga obeležujemo danes, je mednarodna kampanja, katere začetki segajo v leto 1988.

Kampanja vsako leto postavi v ospredje mlade, ki nesebično vlagajo svoj čas in energijo za dejavnosti, ki izboljšujejo družbo. Raznolike prostovoljne dejavnosti ponujajo mladim možnosti javnega delovanja na različnih področjih.

Eurostat: Kar 36 odstotkov mladih vključenih v prostovoljne dejavnosti

Po podatkih Eurostata se v Sloveniji kar 36 odstotkov mladih med 15. in 30. letom starosti vključuje v prostovoljne dejavnosti, kar nas postavlja na četrto mesto med državami članicami EU. Kot meni predsednica Mladinskega sveta Slovenije Tea Jarc, smo lahko na te podatke ponosni. Kljub vzpodbudni statistiki pa se področje prostovoljstva mladih sooča s problemi.

Po besedah Jarčeve so ti povezani predvsem z napačnim razumevanjem prostovoljstva, ki se odvija v mladinskem sektorju; nepriznavanjem kompetenc in znanj, ki jih s prostovoljnim delom mladi pridobijo; in, kljub napredku v zadnjih letih, še vedno premajhno podporo države pri prepoznavanju pozitivnih učinkov prostovoljstva mladih.

V Zavodu Voluntariat se ukvarjajo z mednarodno izmenjavo prostovoljcev. Ker je velika večina prostovoljcev, ki se preko njih odpravi v tujino ali gostuje v Sloveniji, prav mladih (80 odstotkov in več), so se po besedah v. d. direktorice zavoda Urške Hartman odločili, da še posebej opozorijo na svetovni dan prostovoljstva in pripravijo nekaj dogodkov.

Danes bodo tako organizirali akcijo z mednarodno udeležbo, s katero bodo prostovoljci pomagali projektu socialnega podjetništva. Akcija bo zajemala čiščenje in urejanje prostora, kjer bo v kratkem zaživela svetovna kuhinja - S(kuhna). Na Fakulteti za farmacijo in Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani bodo v tem tednu potekale predstavitve Zavoda Voluntariat.

Beri dalje

Kontakt

 • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
 • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Telefon: 030 646 943