• Vkljucen si banner
  • socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

29. april, evropski dan medgeneracijske solidarnosti


Letos mineva pet let od mednarodne konference ,,Medgeneracijska solidarnost za družbe sožitja in socialne povezanosti'', ki je bila organizirana na Brdu pri Kranju, 28. in 29. aprila 2008. Ta dogodek je organizirala Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo in več nevladnimi organizacijami v času svojega predsedovanja Svetu EU. Namen konference je bil izpostaviti nujnost medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti kot ene od najpomembnejših prvin v času vse bolj izrazitih demografskih sprememb. Na tej konferenci je bil tudi podan predlog za obeležitev 29. aprila kot evropskega dneva medgeneracijske solidarnosti.

Beri dalje

Usposabljanje mladinskih delavcev za delo s socialno izključenimi – Preventivni vzgojni sistem

Mreža za socialno vključenost – Vključen.si
Organizira brezplačno usposabljanje na temo:Usposabljanje mladinskih delavcev za delo s socialno izključenimi – Preventivni vzgojni sistem

 

Preventivni vzgojni sistem, ki ga je utemeljil Janez Bosko, je metoda dela s socialno izključenimi mladimi, ki postavlja v središče mladostnika, njegove potrebe, težnje, naravnanost in ima za cilj skrbeti za celostno vzgojo mladine. Voditelja bosta predstavila ključne elemente Preventivnega vzgojnega sistema in s praktičnimi primeri usposobila udeležence za uporabo te metode pri delu z mladimi.

 


Kdaj bo delavnica potekala:
Sobota, 18. 5. 2013 od 9.30 – 12.30


Kdo jo organizira:
Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: 030 646 943


Kje bo potekala:
Salezijanski mladinski center Cerknica
Tabor 29, 1380 Cerknica

Komu je namenjena?
Mladinskim delavcem, prostovoljcem, voditeljem skupin, vsem, ki delajo s socialno izključeno mladino.

 


Izvajalca delavnice:
Delavnico bosta vodila Marko Košnik, začetnik Salezijanske mladinske pastorale Sloveniji in trener za mladinske delavce in Živa Štiglic, dolgoletna prostovoljka na programih preventivnega vzgojnega sistema in predavateljica s področja asistence.

 

 

Kot mreža za socialno vključenost želimo ponuditi NVO podporo na več ravneh delovanja nevladnega sektorja. Usposabljanje in s tem pridobivanje novega znanja bo omogočilo NVO uspešnejše delovanje in soočanje z raznimi problemi, ki so pojavljajo pri njihovem delovanju. Namen naše mreže, je posameznim NVO omogočiti ustrezne pogoje delovanja in jim nuditi podporo, do katere žal zaradi vrste ovir same ne morejo dostopati. Kot mreža za socialno vključenost, želimo na področju sociale uvajati nove možnosti, nova znanja, nove priložnosti.

 

Rok prijave: do 13.5. 2013

Prijavite se lahko preko e-pošte ali na kontaktno številko 030 646 943.

Informacije : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 030 646 943

 

Demenca – bolezen sodobne družbe

Mreža za socialno vključenost – Vključen.si v sodelovanju z Združenjem Spominčica Šentjur predstavlja pomembnost ozaveščanja svojcev in splošne javnosti o demenci ter možnosti za socialno vključevanje bolnikov preko terapevtskega dela s svojci in usposabljanj ter delavnic.

Spominčica Šentjur je prostovoljno, samostojno, humanitarno, neprofitno in nevladno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi aktivnosti neposredno ali posredno povezanih z dejavnostjo pomoči bolnikom in njihovim svojcem pri lajšanju posledic demence, ki je najpogostejša duševna motnja v starosti. Svoje cilje dosega s pomočjo upravnega odbora, komisije za izobraževanje in mednarodno povezovanje ter skupine za samopomoč, tako da organizira predavanja o demenci za širšo javnost, izobraževalne programe in delavnice za svojce oseb z demenco in izvaja aktivnosti v skupini za samopomoč.
Predavanja pripravijo priznani slovenski strokovnjaki s področja zdravljenja demenc. Izobraževalne delavnice pa so namenjene manjšim skupinam svojcev in prinašajo uporabna znanja za vsakdanje življenje z obolelimi. V delavnicah z naslovom Pogled v svet oseb z demenco želijo poudariti pomen usklajenosti med verbalno in neverbalno komunikacijo. Dotik je vrsta neverbalne komunikacije in z njim ustvarjamo z bolnikom ljubeč odnos, ki je v obdobju, ko se vid in sluh slabšata pomembna pot pri vzpostavljanju ljubečega odnosa. Bolniku je potrebno dati občutek, da je še vedno pomemben in potreben in ga ne opominjati na njegove pomanjkljivosti.

Beri dalje

Svetovni dan mladih prostovoljcev, ki ga obeležujemo danes, je mednarodna kampanja, katere začetki segajo v leto 1988.

Kampanja vsako leto postavi v ospredje mlade, ki nesebično vlagajo svoj čas in energijo za dejavnosti, ki izboljšujejo družbo. Raznolike prostovoljne dejavnosti ponujajo mladim možnosti javnega delovanja na različnih področjih.

Eurostat: Kar 36 odstotkov mladih vključenih v prostovoljne dejavnosti

Po podatkih Eurostata se v Sloveniji kar 36 odstotkov mladih med 15. in 30. letom starosti vključuje v prostovoljne dejavnosti, kar nas postavlja na četrto mesto med državami članicami EU. Kot meni predsednica Mladinskega sveta Slovenije Tea Jarc, smo lahko na te podatke ponosni. Kljub vzpodbudni statistiki pa se področje prostovoljstva mladih sooča s problemi.

Po besedah Jarčeve so ti povezani predvsem z napačnim razumevanjem prostovoljstva, ki se odvija v mladinskem sektorju; nepriznavanjem kompetenc in znanj, ki jih s prostovoljnim delom mladi pridobijo; in, kljub napredku v zadnjih letih, še vedno premajhno podporo države pri prepoznavanju pozitivnih učinkov prostovoljstva mladih.

V Zavodu Voluntariat se ukvarjajo z mednarodno izmenjavo prostovoljcev. Ker je velika večina prostovoljcev, ki se preko njih odpravi v tujino ali gostuje v Sloveniji, prav mladih (80 odstotkov in več), so se po besedah v. d. direktorice zavoda Urške Hartman odločili, da še posebej opozorijo na svetovni dan prostovoljstva in pripravijo nekaj dogodkov.

Danes bodo tako organizirali akcijo z mednarodno udeležbo, s katero bodo prostovoljci pomagali projektu socialnega podjetništva. Akcija bo zajemala čiščenje in urejanje prostora, kjer bo v kratkem zaživela svetovna kuhinja - S(kuhna). Na Fakulteti za farmacijo in Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani bodo v tem tednu potekale predstavitve Zavoda Voluntariat.

Beri dalje

AKTIVNO SODELUJETE PRI PRIPRAVI STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENIJE 2014 - 2020

Spoštovani,

 

vabimo vas, da aktivno sodelujete pri pripravi Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014 – 2020 in se vključite v pripravo ključnih strateških in izvedbenih dokumentov za obdobje 2014-2020 (na nacionalni ravni se pripravlja Strategija razvoja Slovenije ter njen izvedbeni dokument Program državnih razvojnih prioritet in investicij, ki bo podlaga za sprejetje operativnih programov, ki se bodo financirali iz naslednje EU finančne perspektive ( 2014-2020). V okviru priprave zgoraj omenjenih dokumentov Vlada RS organizira odprta posvetovanja z vsemi deležniki na posameznih področjih. Več si lahko preberete na spletni povezavi: http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/razvojno_nacrtovanje_in_programiranje_strateskih_in_izvedbenih_dokumentov/razvojno_nacrtovanje/razvojni_dokumenti_in_strukturne_prilagoditve/

Predstavniki NVO, ki zastopajo posamezna področja pri pripravi Strategije razvoja Slovenije v sodelovanju s področnimi vsebinskimi mrežami in CNVOS pripravljajo posvete, ki bodo namenjeni sodelovanju NVO pri pripravi Programa državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014-2017 (DRPi) in zbiranju predlogov oziroma pobud s posameznih področij za vključitev le teh v dokument SRS 2014 – 2020.

Področni posvet za področje prioritete VKLJUČUJOČA DRUŽBA (sociala) bo v ponedeljek, 22. aprila 2013, ob 15. uri v prostorih CNVOS na Povšetovi 37, 1000 Ljubljana (sejna soba v 4. nadstropju).

Vabljeni, da se posveta udeležite, v času pred posvetom pa nam svoje komentarje in predloge na osnutek DRPi do petka 19. aprila 2013 na priloženem obrazcu pošljite na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Predloge bomo zbrali in jih upoštevali tako na Posvetu 22. aprila 2013, kot tudi na drugih delovnih srečanjih namenjenih usklajevanju in pripravi strateškega dokumenta SRS 2014 – 2020.

Vljudno vabljeni k aktivni udeležbi.

Lep pozdrav,

Živa Štiglic,
Vključen.si

DRPi prvi osnutek
DRPI-sredstva po sklopih (brez vrednosti)
obrazec za komentarje na osnutek DRPi
sredstva po sklopih

 

DELAVNICA MREŽE ZA SOCIALNO VKLJUČENOST – VKLJUČEN.SI

V petek 5.4.13 je Mreža za socialno vključenost – Vključen.si organizirala brezplačno delavnico na temo »METODE BIOGRAFSKEGA UČENJA KOT OBLIKA DELA S SOCIALNO IZKLJUČENIMI« v prostorih Socialne akademije. Delavnico sta uspešno in v sproščenem vzdušju vodila predavatelja Matej Cepin in Urška Slana. S svojo pozitivno energijo sta predstavila metodo učenja, ki izhaja iz lastnih izkušenj.

Biografsko učenje je učenje iz življenja in za življenje. Velikokrat slišimo: “izkušnja je najboljša učiteljica,” “iz napak se učimo,” “saj ga bo življenje naučilo.” Kadar takšno “učenje iz življenja” uporabimo namerno in načrtno pri delu s skupinami, lahko obogatimo in poglobimo odnose med člani, vsebino pogovorov in vpogled članov v lastno življenje in učenje ter svet okoli njih.

Naše lastne izkušnje in deljenje življenjskih izkušenj z drugimi lahko postane drugačen koncept učenja. Refleksija, poglobljen pogled vase in ovrednotenje lastnih dejanj so lahko vir učenja, ki ga preko deljenja v skupini, uporabimo za lastno izobraževanje ali za izobraževanje v skupini.

Tekom delavnice smo lahko spoznali, kaj je biografsko učenje, kako poteka biografsko učenje v skupini in preizkusili metode biografskega učenja. Udeleženci so lahko preko preko aktivnega sodelovanja v delavnici spoznali in pridobili ustrezna znanja in smernice, ki jih bodo lahko uporabili pri svojem delovanju.

Kot mreža za socialno vključenost želimo ponuditi NVO podporo na več ravneh delovanja nevladnega sektorja. Usposabljanje in s tem pridobivanje novega znanja bo omogočilo NVO uspešnejše delovanje in soočanje z raznimi problemi, ki so pojavljajo pri njihovem delovanju. Namen naše mreže je posameznim NVO omogočiti ustrezne pogoje delovanja in jim nuditi podporo, do katere žal zaradi vrste ovir same ne morejo dostopati. Kot mreža za socialno vključenost želimo na področju sociale uvajati nove možnosti, nova znanja, nove priložnosti.

IMG 0049IMG 0069IMG 0064IMG 0063

 

METODE BIOGRAFSKEGA UČENJA KOT OBLIKA DELA S SOCIALNO IZKLJUČENIMI

Mreža za socialno vključenost – Vključen.si

Organizira brezplačno usposabljanje na temo:

 

METODE BIOGRAFSKEGA UČENJA KOT OBLIKA DELA S SOCIALNO IZKLJUČENIMI
Biografsko učenje je učenje iz življenja in za življenje. Velikokrat slišimo: “izkušnja je najboljša učiteljica,” “iz napak se učimo,” “saj ga bo življenje naučilo.” Kadar takšno “učenje iz življenja” uporabimo namerno in načrtno pri delu s skupinami, lahko obogatimo in poglobimo odnose med člani, vsebino pogovorov in vpogled članov v lastno življenje in učenje ter svet okoli njih.

 

Kdaj bo delavnica potekala:
Petek 5.4.2013 od 9.30 – 12.30

Kdo jo organizira:
Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: 030 646 943

Kje bo potekala:
Socialna akademija, Ulica Janeza Pavla II. 13 1000 Ljubljana Slovenija; II. nadstropje

 

Komu je namenjena?
Voditeljem, mentorjem, izobraževalcem, vzgojiteljem in sorodnim profilom, ki delajo s skupinami na področju družbenega vključevanja.

Izvajalca delavnice:
Delavnico bosta vodila priznana trainerja, Urška Slana in Matej Cepin, oba z izkušnjami na področju usposabljanj za NVO.

Beri dalje

Svetovni dan boja proti rasni diskriminacij

21. marca obeležujemo svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji. Tema letošnjega dneva je problematika rasizma v športu, ki ostaja zaskrbljujoč pojav v mnogih delih sveta in vloga športa za ozaveščanje na področju boja proti rasizmu in rasni diskriminaciji.

Svetovni dan boja proti rasizmu so Združeni narodi prvič razglasili leta 1966. 21. marec zaznamuje obletnico pokola v mestu Sharpeville v Južnoafriški republiki leta 1960, ko so med mirnimi demonstracijami proti apartheidu policisti ubili 69 ljudi. Šest let kasneje so Združeni narodi 21. marec razglasili za dan boja proti rasizmu.

Šport in človekove pravice si delita mnoge temeljne vrednote in cilje. Načela, na katerih temelji olimpijska listina, kot so nediskriminacija in enakost, so tudi temelj človekovih pravic. Olimpijska listina opredeljuje olimpizem kot življenjsko filozofijo, ki v harmonično celoto povezuje vrednote telesa, volje in duha. Olimpizem si prizadeva s povezovanjem športa in kulture ter vzgoje ustvariti način življenja, ki bi temeljil na veselju, izvirajočem iz napora, na vzgojni vrednosti dobrega zgleda in na spoštovanju splošnih osnovnih etničnih načel. Cilj olimpizma je s športom povsod omogočati harmoničen razvoj človeka in tako pomagati ustvarjati miroljubno družbo, ki skrbi za ohranitev človeškega dostojanstva.

Beri dalje

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943