• socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Karierne delavnice za srednješolce

image001

26. avgusta 2013 bomo v enem izmed dijaških domov v Ljubljani pričeli s

kariernimi delavnicami za srednješolce.

Če si tudi ti med tistimi, ki še ne vedo, kam in kako po maturi, potem te vabimo, da se udeležiš tridnevnih delavnic na temo poklicnega načrtovanja. PRIJAVA

Delavnice bodo potekale od 26. do 28. avgusta in sicer vsak dan med 10h in 15h. Izvajamo jih v sodelovanju z Mladinskim svetom Ljubljana. Prvi dan bomo spoznavali naše potenciale, kompetence in interese, naslednji dan bomo oblikovali karierni plan, nato pa se bomo posvetili še kreativnosti in podjetnosti, ki je danes pomemben sestavni del kompetenc vsakega posameznika, ki vstopa na trg dela. Delavnice bomo zaključili z obiskom ljudi, ki delujejo v poklicih, ki bodo zanimivi za udeležence delavnice. Na delavnici boste izoblikovali svoje poklicne interese, izdelali načrt izobraževalne poti in spoznali možnosti, ki jih pri odločanju in izobraževanju lahko uporabite.

Beri dalje

Vlada sprejela sklep o ustanovitvi Sveta Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Vlada RS je na današnji seji na podlagi Zakona o prostovoljstvu sprejela nov Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Nov sklep je Vlada sprejela zaradi priprave čistopisa besedila in uskladitve z nazivi ministrstev in vladnih služb, skladno z zadnjo novelo Zakona o državni upravi. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati osnovni Sklep, ko je bil Svet ustanovljen (22. 12. 2011) in spremembe sklepa (8. 11. 2012).

Beri dalje

Sodelovanje med novinarji in NVO z namenov ozaveščanja širše javnosti

Spoštovani, kot mreža za socialno vključevanje - Vključen.si, se zavedamo, da velik del javnosti ne pozna delovanja nevladnega sektorja. Pri tem veliko vlogo igra nepoznavanje nevladnih organizacij in njihovega prispevka k večji družbeni odgovornosti in splošni blaginji. V sodelovanju med mediji in NVO vidimo priložnost, s katero bi lahko pripomogli k večjemu zavedanju javnosti o pomenu in vlogi NVO. Mediji s svojo vlogo ozaveščanja javnosti predstavljajo tudi zrcalo, odsev družbe.

Zato smo se v mreži za socialno vključevanje – Vključen.si odločili, da spodbudimo in nadgradimo sodelovanje med NVO in mediji. S sodelovanjem želimo poudariti pomen NVO za večjo socialno pravičnost v družbi. Vsak izmed nas nosi odgovornost za spremembe v družbi in samo s povezovanjem in sodelovanjem lahko pripomoremo k bolj odgovorni in solidarni družbi.

V ta namen vas vabimo in naprošamo, da izpolnite kratko anketo, z 22 vprašanji, ki vam bo vzela 5 minut vašega časa. več

Delavnica mreže za socialno vključenost - Vključen.si

 

V Četrtek, 20.6.13 je v prostorih Dobrovite d.o.o. potekala delavnica mreže za socialno vključenost – Vključen.si z naslovom " Kako razviti socialno podjetniško idejo in usposobiti/zaposliti socialno izključene". Namen delavnice je bil omogočiti udeležencem razviti svojo podjetniško idejo, pomagati jo uresničiti in kako ustanoviti ter voditi družbeno odgovorno socialno podjetje. Vsakemu, ki stopa na pot socialnega podjetništva je bil omogočen vpogled v delovanje, strukturo in finančno poslovanje socialnega podjetja.

Delavnico smo organizirali v skladu z našim poslanstvom, saj vidimo socialno podjetništvo kot priložnost, da v današnji družbi ponudimo socialno izključenim možnost ponovne integracije, povrnitve dostojanstva in na ta način skupaj gradimo družbeno odgovorno podjetje.

Delavnica je bila razdeljena na tri sklope, kateri so nedvomno ključni za uspešno vodenje socialnega podjetja. V prvem sklopu smo z Igorjem Pavlom, direktorjem Dobrovite d.o.o.,  spoznali strateško načrtovaje, ki je potrebno za zagon socialnega podjetja in uspešno nadaljnje vodenje. Preko delavnice nam je Igor Pavel s svojimi dolgoletnimi izkušnjami iz področja socialnega podjetništva in uspešnim poslovanjem, predstavil pomembne smernice, ki jih moramo upoštevati pri zagonu socialnega podjetja. V okviru strateškega načrtovanja in praktičnih delavnic so lahko udeleženci spoznali kaj je potrebno za uspešno strateško načrtovanje.

V drugem sklopu je Tomaž Stritar, socialni delavec z mnogimi izkušnjami na področju socialnega podjetništva ter bivši direktor Socialnega inkubatorja, na zelo energičen in zanimiv način predstavil poslovni model, kako razviti poslovno idejo, kako naj socialno podjetništvo sledi uspešnim metodam in tehnikam iz  gospodarstva. V nadaljevanju je Tomaž Stritar predstavil primere dobrih in slabih praks  poslovnih modelov in oblikovanje in predstavitev poslovnega modela moje poslovne ideje s pomočjo orodja Business model canvas.

V zadnjem sklopu sta Jana Ponikvar, direktorica Zavoda Šentprima in Barbara Zupančič, psihologinja z mnogimi izkušnjami na področju zaposlitvene reintergracije, predstavili vključevanje in vodenje ranljivih skupin, motiviranje, prilagoditve delovnih mest ter delovnega okolja. ¸Preko predstavitev dobrih praks na področju vodenja ranljivih skupin ter vpliv na učinkovitost socialnega podjetja, so udeleženci spoznali kako pomembno je v socialnem podjetništvu ustrezno upravljanje s kadri. Poudarjeno je bilo, da moramo v vsakem zaposlen iskati tisto prednost, ki nam bo omogočala uspešno delovanje. Na koncu smo preko praktičnih delavnic spoznali nekaj metod in tehnik ustreznega načina zaposlovanja in delovanja s kadri.

Delavnica " Kako razviti socialno podjetniško idejo in usposobiti/zaposliti socialno izključene" je vsem prisotnim predstavila kar nekaj pomembnih smernic, ki jih pomembno upoštevati na poti k uspešnemu socialnemu podjetju. Vsi izvajalci so s svojim znanjem, izkušnjami, strokovno podkovanostjo in osebno angažiranostjo pripomogli h temu, da so udeleženci lahko prepoznali socialno podjetništvo kot drugačen, bolj odgovoren, primeren način kako uspešneje vključiti socialno izključene v družbo in jim omogočiti ponovno integracijo v družbo.

IMG 0197IMG 0193IMG 0211IMG 0220Socialno državo gradimo v sodelovanju z nevladnimi organizacijami

V Ljubljani je danes v soorganizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekal seminar o mreži programov socialnega varstva v Sloveniji. Storitve socialnega varstva izvajajo javni socialnovarstveni zavodi, pri tem pa jih uspešno dopolnjujejo programi nevladnih organizacij. Mreže programov se oblikujejo za posamezna področja oziroma posamezne ciljne skupine: preprečevanje nasilja, pomoč žrtvam nasilja in delo s povzročitelji nasilja; področje zasvojenosti; področje duševnega zdravja; pomoč brezdomcem; pomoč otrokom in mladoletnikom, prikrajšanim za primerno družinsko življenje, ter mladoletnikom s težavami v odraščanju; pomoč starejšim osebam, ki potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju; podpora za neodvisno življenje invalidov; psihosocialna pomoč otrokom, odraslim in družinam; socialno vključevanje Romov; preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk drugih ranljivih skupin.

Beri dalje

HOMEMADE-HOME MEDNARODNA MLADINSKA IZMENJAVA

McB išče mlade udeležence (4), od 18-25 leta starosti, ki bi jih zanimala udeležba na mednarodni mladinski izmenjavi julija 2013 v Brežicah. 40 mladih iz 8 evropskih držav (Portugalska, Španija, Italija, Romunija, Nizozemska, Irska, Poljska, Slovenija) bo 10 dni ustvarjalo v različnih umetniških delavnicah (fotografija, gledališče, kreativno pisanje, izdelovanje unikatnih ročnih izdelkov&arts in glasba). Tematika »HOME«. Prijavnina 20€/osebo. Nastanitev in hrana za udeležence brezplačna. Projekt sofinanciran s strani programa Mladi v akciji.

Več info in prijave na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na spletni strani http://www.mc-brezice.si/homemade-home.htm. Prijavo najdete na spletni strani, zavihek prijava.

Vlada določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022

Vlada Republike Slovenije je na seji 6. junija 2013 določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Nacionalni program za mladino je temeljni programski dokument, ki opredeljuje prednostne naloge in ukrepe, ki so v javnem interesu v mladinskem sektorju. Na podlagi sprejete Resolucije o nacionalnem programu za mladino bo vlada sprejemala izvedbene načrte v skladu s sprejetim državnim proračunom, za uresničevanje Resolucije o nacionalnem programu za mladino pa bodo odgovorna pristojna ministrstva.

Beri dalje

Otvoritveni dogodek izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi nacionalne kontaktne točke Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora, v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) in Regionalnim centrom za okolje (REC Slovenija) organizira Otvoritveni dogodek izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP pod geslom "Sodelujemo za skupne cilje", ki bo potekal v sredo, 19. junija 2013, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Beri dalje

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943