• socialni teden 2015 970x200
 • vkljucen podprimo se

" Kako razviti socialno podjetniško idejo in usposobiti/zaposliti socialno izključene"

 


Imate idejo, vizijo, ste posameznik, organizacija?

 Želite prispevati k večji družbeni odgovornosti?

 Želite narediti korak k spremembam v družbi?

 

 

Mreža za socialno vključenost - Vključen.si

20.6.13 v prostorih Dobrovite plus d.o.o.
(Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana),

organizira brezplačno delavnico

" Kako razviti socialno podjetniško idejo in usposobiti/zaposliti socialno izključene"

 

Na delavnici bodo udeleženci imeli možnost razviti svojo podjetniško idejo, spoznali kako jo uresničiti in kako ustanoviti ter voditi družbeno odgovorno socialno podjetje.

Vsakemu, ki želi stopiti na pot socialnega podjetništva bo omogočen vpogled v delovanje, strukturo in finančno poslovanje socialnega podjetja.

 

Kje: Dobrovita plus d.o.o., (Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana)

Kdaj: 20.6.13 od 9.00 - 14.30 ure


Delavnico bodo vodili priznani strokovnjaki s področja socialnega vključevanja in socialnega podjetništva. S svojimi znanjem in izkušnjami bodo vsem udeležencem znatno pomagali pri njihovih prvih korakih na poti socialnega podjetništva.
Izvajalci:

- Igor Pavel, direktor družbe za usposabljanje in zaposlovanje invalidov - DOBROVITA PLUS d.o.o.
- Tomaž Stritar, po izobrazbi socialni delavec po duši pa podjetnik. V središču njegovega zanimanja je socialno podjetništvo. Med drugim je bil tudi direktor socialno podjetniškega inkubatorja.
- mag. Jana Ponikvarje, sociologinja, ki že od vsega začetka aktivno deluje na področju razvoja nevladnih organizacij, rehabilitacije in zaposlovanja ranljivih skupin, ravnanja s človeškimi viri, duševnega zdravja in socialne ekonomije. Svojo pot je začela na CNVOS-u, nadaljevala kot vodja programov usposabljanja in zaposlovanja na ŠENT-u, od 2005 pa vodi zavod ŠENTPRIMA.
Barbara Zupančič, po izobrazbi psihologinja, ima številne izkušnje kot vodja tima v zaposlitveni rehabilitaciji ter predavateljica in strokovnjakinja na področju oblikovanja podpornega okolja za vključevanje ranljivih skupin v običajno delovno okolje. Zaposlena je v zavodu Šentprima, kjer vodi izobraževalni center za podporo delodajalcem, strokovnim delavcem ter širši javnosti pri vključevanju ranljivih skupin.

Beri dalje

Srečanje akterjev na področju socialnega vključevanja

V četrtek, 30.5.13 je Mreža za socialno vključenost – Vključen.si v prostorih v prostorih Glasbene šole Rakovnik organizirala diskusijsko kavarno z naslovom »Srečanje akterjev na področju socialnega vključevanja«.
Na srečanju Vključen.si smo iskali skupne točke med projekti NVO in javne uprave z namenom konstruktivnega sodelovanja v prihodnje.

Delovanje NVO s področja socialne izključenosti sledi potrebam po omogočanju vključevanja v družbo, na trg dela, izobraževanje in druge segmente vsem družbenim skupinam. Na posvetu je bil poudarjen pomen povezovanja vseh organizacij s področja socialnega vključevanja, saj poglobljeno sodelovanje med NVO in javnimi službami pripomore k hitrejši integraciji socialno izključenih v družbo.

Po uvodni predstavitvi posameznih področij s strani povabljenih gostov, so se udeleženci posvetili diskusiji na kateri so sodelovali predstavniki NVO, CSD, Zavoda za zaposlovanje in Inštituta za socialno varstvo. Pokazalo se je, da vsi prisotni se strinjajo, da je na področju socialnega vključevanja potrebno povezovanje med organizacijami, postaviti socialno izključene v ospredje in odpraviti vse ovire ki preprečujejo uspešno reintegracijo ranljivejših skupin v družbo.

Beri dalje

Načini vključevanja socialno izključenih v projektno delo

Mreža za socialno vključenost – Vključen.si


Organizira brezplačno usposabljanje na temo:

Načini vključevanja socialno izključenih v projektno delo

 

Imate tudi vi včasih občutek, da osebno in/ali kot organizacija ne počnete pravih stvari?
Kako izboljšati kakovost projektov in programov z večjim vključevanjem socialno izključenih?

 

Delavnica je namenjena prostovoljcem in zaposlenim, ki delujejo na področju socialnega vključevanja.

Na njej bomo odprli naslednja vprašanja:

• Kakšne so ovire pri vključevanju socialno izključenih v projektno delo in za njihovo aktivno participacijo?
• Kako pri posameznikih in v skupinah socialno izključenih krepiti motivacijo za aktivno participacijo in doseganje sprememb?
• Kako načrtovati projekte, da bodo odgovarjali na resnične potrebe okolja in skupin, s katerimi delamo?

Na delavnici bo predstavljena metodologija videti – presojati – delovati, ki je uporabna tako za delo s posamezniki kot tudi za delo s skupinami. Predstavljeni bodo tudi možni pristopi spodbujanja socialno izključenih k aktivni participaciji.

Kdaj bo delavnica potekala: 3. junija 2013, med 9. in 12. uro

Kdo jo organizira:
Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: 030 646 943

Kje bo potekala: v prostorih Socialne akademije na Ulici Janeza Pavla II. 13 v Ljubljani.

Beri dalje

Usposabljanje mladinskih delavcev za delo s socialno izključenimi – Preventivni vzgojni sistem

V soboto, 18. 5. 2013 je Mreža za socialno vključenost – Vključen.si v v prostorih SMC Cerknica organizirala brezplačno delavnico na temo »Usposabljanje mladinskih delavcev za delo s socialno izključenimi – Preventivni vzgojni sistem«.

Delavnico sta vodila Marko Košnik, začetnik Salezijanske mladinske pastorale Sloveniji in trener za mladinske delavce in Živa Štiglic, dolgoletna prostovoljka na programih preventivnega vzgojnega sistema in predavateljica s področja asistence.

Preventivni vzgojni sistem, ki ga je utemeljil Janez Bosko, je metoda dela s socialno izključenimi mladimi, ki postavlja v središče mladostnika, njegove potrebe, težnje, naravnanost in ima za cilj skrbeti za celostno vzgojo mladine. Voditelja sta predstavila ključne elemente Preventivnega vzgojnega sistema in s praktičnimi primeri usposobila udeležence za uporabo te metode pri delu z mladimi.

Beri dalje

Diskusijska kavarna


Mreža za socialno vključenost – Vključen.si

organizira diskusijsko kavarno 


»Srečanje akterjev na področju socialnega vključevanja«


v četrtek, 30.5.13, od 10.00-12.00 ure, v prostorih Glasbene šole Rakovnik
(Rakovniška 6, 1000 Ljubljana)

 Na srečanju Vključen.si bomo iskali skupne točke med projekti NVO in razvojno-delovnimi načrti ministrstev, občin in drugih organizacij javne uprave, z namenom konstruktivnega sodelovanja v prihodnje. Želimo si predvsem sinergijskih učinkov na področjih, na katerih delujemo vsi in komplementarnega sodelovanja pri ključnih izzivih socialnega vključevanja. NVO-ji boste imeli v razpravi priložnost predstaviti svoja stališča in razviti sodelovanje s predstavniki javne uprave, ki delujejo na področju vašega dela.

Evropska priporočila in razvojni načrti, na katerih temeljijo naša prizadevanja, izkazujejo potrebo po omogočanju vključevanja v družbo, na trg dela, izobraževanje in druge segmente vsem družbenim skupinam. Namen naše mreže je združevati NVO, ki delujejo na področju socialnega vključevanja. Prizadevamo si omogočati vključevanje vsem družbenim skupinam. Da pa bomo socialno vključenost dosegli, potrebujemo zanesljivega partnerja na strani javne uprave. S tem namenom organiziramo srečanje med vsemi akterji, ki imajo pri tem ključno vlogo.

 

Vsebine razprave:

 • Socialna varnost in socialno varstvo
 • Problematika humanitarnih organizacij
 • Izboljševanje pogojev za življenje in delo ranljivih skupin
 • Vključevanje ranljivih skupin na trg dela
 • Vključenost tematik ranljivih skupin v regionalne in lokalne razvojne plane
 • Izmenjava primerov dobrih praks reševanja socialnega vključevanja 

Vabljeni:

 • Predstavniki MDDZS
 • Predstavniki NVO s področja socialnega izključevanja in organizacij civilne družbe
 • Predstavniki Javnih zavodov
 • Predstavniki Mestnih občin
 • Predstavniki Zavoda za zaposlovanje
 • Predstavniki Varuha človekovih pravic
 • Predstavniki Inšpektorata RS za delo
 • Predstavniki Inštituta za socialno varstvo

Beri dalje

IZBOR 2 PREDSTAVNIKOV NVO V IZBIRNI KOMISIJI SKLADA ZA NVO NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA

7. 5. 2013) Razpisujemo postopek izbora 2 predstavnikov NVO v izbirni komisiji Sklada za NVO Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Izbirna komisija bo imela skupno 8 članov, ob 2 predstavnikih NVO še 2 predstavnika upravljavcev NVO sklada (REC in CNVOS), 2 predstavnika združenj občin, 1 predstavnika Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo ter 1 predstavnika Obrtne zbornice, kot opazovalci pa bodo v njej še predstavniki donatorjev in MGRT.

Beri dalje

VZPOSTAVLJEN SKLAD ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE V OKVIRU NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA IN FINANČNEGA MEHANIZMA EGP

CNVOS in Regionalni center za okolje REC sta podpisala pogodbo o izvajanju programa ter upravljanju Sklada za nevladne organizacije. Skupna vrednost programa znaša 1.875.000 evrov, skladu za projekte NVO v Sloveniji pa je namenjenih 1.593.750 evrov.

Sklad bo podprl projekte slovenskih nevladnih organizacij na različnih vsebinskih področjih. Ključna so demokracija, človekove pravice in socialna enakost, ki jim bo namenjena približno polovica vseh razpoložljivih sredstev. Poleg tega bodo sofinancirani projekti s področja otrok in mladine, varstva okolja ter socialnega varstva.

Prvi javni razpis za projekte NVO bo objavljen 3. junija 2013 v višini 1.275.000 evrov. Ta razpis bo podprl velike projekte (znesek sofinanciranja se bo gibal med 60.001 in 120.000 evrov) ter srednje velike projekte (s sofinanciranjem med 20.001 in 60.000 evrov). Prijava na razpis bo 2-stopenjska, kar pomeni, da bo potrebno najprej oddati le krajše koncepte projektov, najbolje ocenjeni pa bodo povabljeni k oddaji celotne razpisne dokumentacije. Rok za oddajo konceptov projektov bo v začetku septembra.

Drugi javni razpis v vrednosti 318.750 evrov bo objavljen januarja 2014. Namenjen bo sofinanciranju malih projektov NVO v višini od 10.000 do 20.000 evrov.

Časovnica dogodkov:
5. 6. 2013: informativna delavnica o razpisu v Ljubljani (predstavitev razpisa, področij financiranja, zahtev za prijavo, finančnega načrta, …)
7. 6. 2013: informativna delavnica o razpisu v Mariboru
19. 6. 2013: predstavitveni dogodek v soorganizaciji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ljubljani. Dogodek bo namenjen predstavitvi vseh programov Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP in vzpostavljanju partnerstev z organizacijami iz držav donatoric.

Za dogodke bomo začeli zbirati prijave v kratkem. Udeležba nanje ne bo omejena, je pa zaželeno, da se predstavitvenega dogodka udeležijo predvsem tisti, ki imajo namen projekt prijaviti v partnerstvu z organizacijami iz držav donatoric.

Trenutno se prijave na predstavitveni dogodek zbirajo samo na tej povezavi, namenjene pa so izključno norveškim in islandskim nevladnim organizacijam, saj je potrebno pri njih ciljno izbrati udeležence in urediti vso logistiko za potovanje.

Od 1. do 4. 7. 2013 bodo po Sloveniji (Kranj ali Škofja Loka, Koper, Murska Sobota, Novo mesto) potekale delavnice za razvoj projektnih idej. Delavnice bodo namenjen tistim, ki bodo že imeli neke projektne ideje in jih bodo želeli s pomočjo projektnih svetovalcev nadgraditi, se povezati z ostalimi slovenskimi organizacijami ipd. Udeležba na delavnici bo omejena na 30 oseb na delavnico.

Spletna stran NVO sklada v Sloveniji bo začela delovati konec maja, v kratkem bo vzpostavljena tudi posebna Facebook skupina. O vseh dogodkih in pomembnih informacijah bomo nevladne organizacije obveščali preko CNVOS novic, spletne strani in Facebooka.

29. april, evropski dan medgeneracijske solidarnosti


Letos mineva pet let od mednarodne konference ,,Medgeneracijska solidarnost za družbe sožitja in socialne povezanosti'', ki je bila organizirana na Brdu pri Kranju, 28. in 29. aprila 2008. Ta dogodek je organizirala Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo in več nevladnimi organizacijami v času svojega predsedovanja Svetu EU. Namen konference je bil izpostaviti nujnost medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti kot ene od najpomembnejših prvin v času vse bolj izrazitih demografskih sprememb. Na tej konferenci je bil tudi podan predlog za obeležitev 29. aprila kot evropskega dneva medgeneracijske solidarnosti.

Beri dalje

Kontakt

 • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
 • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
 • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Telefon: 030 646 943