• socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

PR in retorika

V torek 8.10.13, je v Glasbeni šoli Rakovnik potekala 6. delavnica mreže za socialno vključevanje - Vključen.si z naslovom »PR in retorika – socialna vključenost«. Na delavnici je predaval g. Rafo Pinosa, univerzitetni diplomirani teolog in specializant menedžmenta človeških virov na Fakulteti za socialno delo. S svojim vodenjem, pristopom, komunikacijo nam je predstavil pomen uspešne retorike.

Na delavnici so lahko udeleženci preko različnih metod spoznali kako uspešno komunicirati predvsem z uporabniki, ki jih srečujejo pri svojem delu. Mnogo problemov s katerimi se srečuje posameznik izhaja iz neustrezne komunikacije. Z različnimi vajami in metodami so se udeleženci seznanili kako prepoznati tiste kritične ovire, ki onemogočajo uspešno komunikacijo.

Beri dalje

Ministrica Kopač Mrak: Z dodatnimi sredstvi za boljši položaj najbolj ranljivih

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je na novinarski konferenci poudarila, da je namen sprememb, ki jih prinašata Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) ter Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ju je Vlada RS sprejela v petek, 4. 10., na dopisni seji, izboljšati položaj najbolj socialno ogroženih skupin prebivalstva, predvsem enostarševskih in velikih družin. Zato je ministrica izrazila veselje, da "smo uspeli zagotoviti sredstva, ki bodo za to potrebna, saj tudi po prerazporeditvah med posameznimi ukrepi, to še vedno pomeni okvirno 10 milijonov evrov dodatnih sredstev."

Beri dalje

VEČ EVROPE - VEČ SLOVENIJE

Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Urad Vlade RS za komuniciranje vas vabijo na posvet
v izvedbi Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) z naslovom

„Socialna razsežnost E(M)U –korak do socialne in gospodarsko stabilne Evrope
po meri državljanov“

v sredo, 16. oktobra 2013, od 9. ure dalje v veliki dvorani
Univerze v Mariboru, na Slomškovem trgu 15 v Mariboru.

Beri dalje

4. DNEVE SOCIALNE EKONOMIJE


22. in 23. oktobra 2013.

Organizatorja: ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje in SKUP - Skupnost privatnih zavodov.

Letos bodo na konferenci spregovorili o pomenu socialnega podjetništva in širšega razumevanja tega področja za ustvarjanje novih delovnih mest, večji aktivaciji in samoorganizaciji državljanov, kakovosti v socialnem podjetju, ravnanju s človeškimi viri, trženju v socialni ekonomiji, soc.omrežjih in vplivu le teh na socialno ekonomijo ter razpoložljivih finančnih sredstvih za pomoč soc. podjetnikom.

Konferenca bo potekala v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Ljubljana, Dimičeva 13.
Več o samem programu konference ter o možnostih prijave je na voljo na www.sent.si.

Udeležba na konferenci je BREZPLAČNA.

Beri dalje

5. sejem nevladnih organizacij Pomurja 2013

 

sejem fbcover.thumb-700x374

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja letos organizira že 5. sejem nevladnih organizacij Pomurja 2013, ki bo potekal vzporedno s Trezinim sejmom in sicer v torek, 15. oktobra 2013. Otvoritev sejma bo ob 10. uri.

Sejem nevladnih organizacij je brezplačna priložnost, da svoje društvo, zavod ali ustanovo predstavite širšemu krogu ljudi.

Na sejmu lahko sodelujete tudi z nastopom, dobrodelno akcijo, delavnico. Če imate svojo idejo, kako bi želeli sodelovati, nam jo sporočite, da lahko vašo aktivnost že predhodno vključimo v program in jo promoviramo.

Predstavitvene mize na sejmu so brezplačno namenjene nevladnim organizacijam iz Pomurja ali tistim, ki tudi tukaj delujejo, da lahko predstavijo svoje aktivnosti, projekte, izdelke - skratka izkoristijo priložnost za promocijo in obenem izmenjajo ideje, se povezujejo in iščejo morebitna projektna partnerstva.

Obvezna je rezervacija promocisjkih miz do ponedeljka, 14.10.2013!

Informacije in rezervacije:
Matejka Horvat
02 538 13 54
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pridružite se na stojnicah ali kot obiskovalci. 

Beri dalje

Info točka »Celovit pristop k oskrbi in integraciji starejših v družbo«

V današnjem tempu življenja, kjer se tudi mlajši vedno težje znajdejo, se prevečkrat spregleda stiska ljudi, ki so zaradi različnih razlogov odrinjeni na rob družbe. Mnogi od teh so starejši, ki za svoje bivanje pogosto potrebujejo pomoč bližnjih, saj jim širša družba ne omogoča normalnega vključevanja. Veliko teh potrebujejo celostno oskrbo, ki včasih zavzema samo druženje, drugič stik z drugimi ali celo kompleksnejšo zdravniško oskrb.

NVO in prostovoljci so pomemben člen, ki omogoča zapolniti vrzel, ki jo država z svojimi službami ne zmore zapolniti. V velikih primerih so NVO edina povezava starejših z preostalo družbo in so tudi edini glasnik starejših, ki jih bremenijo največje socialne stiske.

NVO in njihovi prostovoljci s svojim delovanjem, ki mnogokrat ni prepoznano in ovrednoteno, v prvi vrsti skrbijo, da se starejši ne počutijo odrinjene, brez aktivne vloge v družbi. Osamljenost starejših je pojav, ki se ga družba ne zaveda, saj taki starejši svojih problemov in stisk pogosto ne morejo ali ne zmorejo izraziti. Njihovi problemi ostajajo med štirimi stenami njihovih domov, s krčenjem zdravstvenih pravic, višanjem inflacije in življenjskih stroškov pa država sili starejše v vedno večjo revščino in izolacijo.

Zato je edino pravilno, da se poudari pomen delovanja NVO in prostovoljcev, saj s svojim delovanjem, angažiranjem, skrbjo za starejše, v mnogih primerih postanejo edini zaveznik socialno izključenih starejših. Mnogi programi, ki jih izvajajo NVO omogočajo starejšim ohraniti in vzpostaviti socialni stik, omogočajo računalniško znanje, tečaje tujih jezikov z namenom omogočiti večjo vključenost starejših v družbo.

Prav tako veliko vlogo NVO namenjajo medgeneracijski solidarnosti. Z raznimi akcijami želijo povezati mlajše in starejše generacije, ki zaradi načina življenja in tempa, ki ga to življenje narekuje, povečuje prepad med generacijami, zaradi katerega se zmanjšuje možnost družbene solidarnosti do šibkejših. Z medgeneracijskim povezovanjem pa lahko krepimo vezi med generacijami.

V mreži za socialno vključevanje – Vključen.si se zavedamo problema vedno večje odrinjenosti in zapostavljenosti starejših. Zato smo v sodelovanju z Centrom starejših Medvode v mesecu septembru organizirali prvo Info točko za starejše. Udeleženci so pridobili koristne informacije o celostni oskrbi starejših in inovativnih pristopih dela s starejšimi. Z Info točko želimo omogočiti starejšim večjo kakovost življenja.

Beri dalje

"PR in retorika - socialna izključenost"

Mreža za socialno vključenost - Vključen.si

8.10.13 v prostorih Glasbene šole Rakovnik, (Rakovniška 6, 1000 Ljubljana)

organizira delavnico brezplačno

"PR in retorika - socialna izključenost"

Ste že kdaj naleteli na »zid« pri komunikaciji?
Vam je že kdaj bilo neprijetno, ker je bil vaš sogovornik »močnejši« govorec?
Ste kdaj imeli občutek, da zaradi slabše retorike niste uspeli predstaviti vaše nadvse briljante vsebine?

Potem vam nudimo možnost, da izkoristite priložnost in s pomočjo izvrstnega predavatelja, z vrsto izkušenj na področju retorike, spoznate »zakone« komunikacije na najvišjem nivoju.
Udeležite se brezplačne delavnice »PR in retorika – socialna izključenost« in spoznajte svet uspešne komunikacije in naj vam javni nastopi, govori, konfrontacije postanejo užitek.

Vsebina:

Komuniciranje med kladivom in nakovalom – premik v aktivno komuniciranje
Komunikacijska in dejanska nemoč delavcev s socialno izključenimi ker morajo biti istočasno predstavniki dveh miselnih in dejanskih svetov.
Metoda dela: Vaja v parih z asociacijo in aha efektom

Oblikovanje osebne podobe – osnova za PR in komuniciranje
Socialna izključenost je determinacija močnejše strani. Kako izoblikovati tako podobo, da postanem insider. Pravila vedenja, komuniciranja “bontona”, oblačenja. PR za učinkovito komuniciranje z socialno izključenimi.
Metoda dela: individualni nastopi pred skupino. Študije primerov ali situacij in analiza nastopov z vidika učinkovitosti, prepričljivosti, vsebine in integritete govorca.

Pravila komuniciranja preko socialnega zidu
Socialni zid je vedno percepcija ene od strani. Močnejša stran vsiljuje svoja pravila kot edina pravila. Moč uspešnega komuniciranja preko socialnega zidu, je komunikacija od znotraj. Kako prepoznati in kako obvladati socialno igro miši z mačko
Metoda dela: Delo v podskupinah z reševanjem primerov slabih praks. Ob študiji premerov postavljanje in prepoznavanje učinkovitih pravil komuniciranja preko socialnega zidu.

Beri dalje

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943