• socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Nad revščino s spremembo socialne zakonodaje, socialnimi transferji in evropskimi sredstvi

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, minister za kmetijstvo in prostor mag. Dejan Židan in predstavnika humanitarnih organizacij Slovenske Karitas in Rdečega križa Slovenije Imre Jerebic in dr. Danijel Starman so na novinarski konferenci predstavili dosedanje izvajanje ukrepa pomoči v hrani Evropske unije in izvajanje ukrepa v prihodnje.

Beri dalje

Napovednik 2013

V bodočih mesecih pripravljamo kar nekaj dogodkov, akcij, ki so namenjene razvoju nevladnega sektorja. Z našim delovanjem želimo še naprej povezovati in nuditi podporo NVO s področja socialnega vključevanja.

Strategija razvoja NVO
Skupna akcija z namenom ozaveščanja gospodarstva
Strokovna usposabljanja

Beri dalje

Simbioza

21.—25. OKTOBER 2013 PO CELI SLOVENIJI

Simbioza bo letos že tretjič povezala Slovenijo v tednu med 21. do 25. oktobrom. Osnovno poslanstvo Simbioze ostaja sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom.

Beri dalje

SKUPNO POROČILO O PROSTOVOLJSTVU ZA LETO 2012

Vlada RS se je na 27. redni seji, ki jepotekala 3. oktobra 2013, seznanila s Skupnim poročilom o prostovljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2012.
Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11-popr., v nadaljnjem besedilu: zakon) je Ministrstvo notranje zadeve predložilo Vladi RS Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2012 v seznanitev.

Skladno z 41. členom zakona prostovoljske organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, enkrat letno, na enotno predpisanem obrazcu, pripravijo poročilo o prostovoljstvu, ki vsebuje naslednje podatke za preteklo koledarsko leto:
- o številu sklenjenih dogovorov,
- o kraju izvajanja prostovoljskega dela ter o prostovoljskih organizacijah in drugih pravnih osebah javnega ali zasebnega prava, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno, v okviru katerih je bilo na podlagi sklenjenega dogovora prostovoljsko delo opravljeno in
- o skupnem številu opravljenih prostovoljskih ur ter številu opravljenih prostovoljskih ur glede na vrsto prostovoljskega dela in starostne skupine prostovoljcev.

Beri dalje

Z Nefiksom izkušnje štejejo več!

Projekt Nefiks priznanje je zasnovan z namenom aktivacije in motivacije vseh mladih in mladinskih organizacij za beleženje v indeks Nefiks. Projekt mlade osvešča o pravicah EU državljanov, še posebno o tistih,  ki jih prinaša EU na področju priznavanja neformalno pridobljenih kvalifikacij in pri iskanju zaposlitve.

Simon, 25, Gornja Radgona, dobitnik zlatega Nefiks priznanja je povedal: “Priznanje mi pomeni veliko z vidika osebnega kariernega razvoja. Upam, da sem dober zgled tudi drugim v svojem okolju, tako da bomo vsi bolj zaposljivi."

Beri dalje

JAVNI RAZPIS ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2014

Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje: - izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov, - delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij, - naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

Beri dalje

Skupna izjava mreže Vključen.si in njenih članov ob Mednarodnem dnevu boja proti revščini

Letošnji mednarodni dan boja proti revščini poudarja nujnost skupnega delovanja za svet brez diskriminacije, pri čemer naj gradimo na izkušnjah in znanju ljudi, ki živijo v ekstremni revščini. 17. oktober je od leta 1993, ko je Generalna skupščina Združenih narodov z resolucijo 47/196 določila ta dan za Mednarodni dan boja proti revščini, še posebno posvečen dviganju splošne zavesti o nujnosti boja proti revščini.

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-Moon, je ob tej priložnosti poudaril: »Razmah revščine, ki razsaja že močno predlogo, je povezan z socialnimi nemiri in grožnjami miru in varnosti. Zato na ta mednarodni dan, za naložbo v našo skupno prihodnost, pomagajmo ljudem, da se otresejo revščine, da nam le-ti lahko pomagajo spremeniti svet.«

Beri dalje

Mladi, zgrabite svojo priložnost!

 

Veliko mladih danes zelo težko pride do prve zaposlitve, mladim z nedokončano izobrazbo pa je iskanje dela še težje. Projekt Naša Evropa - moja priložnost mladim ponuja strokovno vsebino na področju zaposlovanja mladih in ideje za nove inovativne poklicne usmeritve za boljšo prihodnost mladih brez dokončane izobrazbe. Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje na podlagi razpisa za nevladne organizacije. 

Sestanek-eu

Jože Gornik, vodja projekta: "S projektom smo se osredotočili na mlade brez visoke formalne izobrazbe, saj menimo, da bi lahko bili deležni večje institucionalne pomoči. Prav ti mladi imajo veliko priložnosti tako doma kot v Evropi, vendar pogosto pozabijo na svoje pravice kot državljani Slovenije in Evrope!”

Nacionalni kordinator evropskega leta državljanov Matjaž Kek je povedal: »Urad Vlade RS za komuniciranje je z letošnim razpisom spodbujal nevladne organizacije k ozaveščanju o pravicah, ki jih prinaša državljanstvo Evropske unije. Boljša ozaveščenost je ključna za učinkovito uresničevanje teh pravic ter dejavno vključevanje v demokratično življenje EU. Pri izbiri so imeli prednost projekti namenjeni ranljivim ciljnim skupinam: osebam, ki živijo pod pragom revščine, mladim iskalcem zaposlitve, mladim brez izobrazbe, starejšim od 65 let, osebam s posebnimi potrebami in osebam brez obveznega zdravstvenega zavarovanja.«

Beri dalje

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943