• socialni teden 2015 970x200
  • Banner manifest civilne druzbe
  • Recimo ne odvisnostim banner 3

Vključen.si sprašuje: Pogovor z dr. Vitom Flakerjem, začetnikom dezinstitucionalizacije pri nas

Dr. Vito Flaker, profesor in nekdanji dekan Fakultete za socialno delo, je avtor številnih pobud za izboljšanje življenja ljudi, ki se iz najrazličnejših vzrokov znajdejo na družbenem obrobju. Za Vključen.si je na konkretnih primerih spregovoril o dezinstitucionalizaciji, katere začetnik pri nas je prav on.

»Ena od poant dezinstitucionalizacije je ta«, začne, »da se ljudem vrne možnost odločanja o svojem življenju. Življenje v institucijah, tudi v zelo konkretnih zadevah, določajo abstraktni mehanizmi. Več kot jih, manj moči imamo kot posamezniki. Dezinstitucionalizacija pa omogoča ravno nasprotno: ljudje dobijo nadzor in vpliv, da delujejo po svojih željah."

Beri dalje

Vključen.si sprašuje: Marko Funkl, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo: "Uspehi niso etapne zmage ob dobrih projektih ..."

1. Kako bi se opisal?

Sem mlad človek iz generacije, ki ima na trgu delovne sile precej nezavidljiv položaj. Le-ta se odraža tudi v načinu našega življenja. Od nas se pričakuje širok nabor različnih znanj, ki jih skozi različna področja in različne delodajalce bolj ali manj uspešno pretvarjamo v mezdno plačilo, s katero si iz meseca v mesec skušamo zagotoviti dostojno življenje. In ravno ta položaj definira tudi mene. Stalno učenje, pridobivanje izkušenj in projektno delo so hkrati moje izkušnje in moj obet prihodnosti. Prioritetna področja zanimanja so prekariat, alternativne možnosti kot na primer zadruge ali samooskrba, Zasavje in Vzhodna Evropa. Hrana za dušo - kvalitetno čtivo in veliko glasbe.

2. Kako si se začel ukvarjati s problematiko mladih, še posebno na področju pravic in zaposlovanja mladih?

Prvi korak je bila vsekakor vključitev v lokalni študentski klub. Preko tega pa zavedanje potenciala povezovanja mladih in nasploh ljudi na vseh področjih. Pred leti sem z aktivnim delovanjem na Zvezi ŠKIS spoznaval vse nivoje delovanja mladinskega organiziranja v Sloveniji ter se ob tem srečal s problematiko zaposlovanja, za katero smo kmalu ugotovili, da bi dobre rešitve na tem področju rešile prenekatero težavo drugih problematik, ki tarejo mlade.

Beri dalje

Vključen.si sprašuje: Jernej Štromajer, Socialni inkubator

Socialni inkubator - Zavod za raziskovanje in razvoj socialnih inovacij skrbi za promocijo socialnega podjetništva in razvoj podjetniških idej ter z usposabljanjem in izobraževanjem mladih podjetnikov predstavlja dodatno priložnost za njihovo ekonomsko participacijo. Socialni inkubator spodbuja razvoj zadružništva in s tem povezano trajnostno rast, ekonomsko vzdržnost, demokratično zastopanje ter bolj pravično in enakopravno udeleženost v podjetju.

Ali je potencial socialnega podjetništva dovolj prepoznan?

Socialno podjetništvo je v porastu. Žal pa še ni dovolj prepoznano. Prav tako se pri nas ponovno razvija zadružništvo, ki se je pri nas že razvijalo tako po Krekovem modelu zadrug kot Kardeljevem modelu samoupravljanja. V gospodarskem razvoju nismo gradili na teh osnovah, ki so v praksi dobro delovale, ampak smo sledili tokovom neoliberalizma. V času gospodarske krize postajajo modeli zadružništva in s tem socialno podjetništvo spet aktualni.

Beri dalje

Akcija zagovorništva za spodbujanje ukrepov za lažji vstop mladih na trg dela

ID-100163175KittikunOdprta pobuda za spodbujanje ukrepov za lažji vstop mladih na trg dela

Problem: Obširna zakonodaja s področja zaposlovanja mladih

V okviru delovne skupine bomo pregledali in analizirali vso zakonodajo, ki je povezana z zaposlovanjem mladih, ugotovili, katera določila se ne izvajajo (korektno), preučili ugotovitve analize in fokusnih skupin ter pripravili ukrepe in predloge za spremembo izvajanja politike zaposlovanja mladih.

Drugi problem, ki smo ga zaznali je, da državni ukrepi za spodbujanje zaposlovanja mladih niso trajni - ko se npr. Jamstvo za mlade izteče, ni nobenega nadaljevanja. Tako bo drugi cilj delovne skupine priprava ukrepov za trajnejše zaposlovanje mladih.

Beri dalje

»Pomen sodelovanja nevladnih organizacij in javne uprave – primeri dobrih praks«

Sodelovanje in povezovanje med nevladnimi organizacijami in javno upravo je zelo pomembno za širjenje razumevanja predstavnikom javne uprave o pomenu in vlogi nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju socialnega vključevanja in pogosto vodi tudi h krepitvi civilnega dialoga. Vrsta problemov, s katerimi se NVO soočajo pri svojem delu, je mnogokrat skrita predstavnikom javne uprave, ki pa so ravno tisti sogovorniki, ki NVO in njihovim uporabnikom lahko pomagajo iz marsikatere zagate.

Z namenom ozaveščanja javne uprave o pomenu in delovanju NVO smo pripravili brošuro z naslovom »Pomen sodelovanja nevladnih organizacij in javne uprave – primeri dobrih praks«. V brošuri smo predstavili dobre prakse sodelovanja med NVO in javno upravo. Brošuro smo poslali vsem ministrstvom, večjim občinam in preostalim predstavnikom javne uprave, da bi tako spodbudili prihodnje sodelovanje med javno uprave kot NVO in prispevali k večji ozaveščenosti javne uprave o pomenu in vlogi NVO, ki delujejo na področju socialnega vključevanja

Naslovnica

Brošura

»Iskanje sinergij med NVO in mediji za večjo socialno vključenost«

Če bi se mediji zavedali svoje vloge poročanja o problematiki na področju socialnega izključevanja, bi tudi javnost lažje prepoznala pomen delovanja nevladnih organizacij in njihovega prispevka k pravičnejši družbi. Prav zato smo v sodelovanju z NVO pripravili brošuro »Iskanje sinergij med NVO in mediji za večjo socialno vključenost«, s katero nagovarjamo medije in jih vabimo k premisleku. S svojim

poročanjem bi lahko pripomogli tudi k večji ozaveščenosti širše javnosti o stiski, ki jo doživljajo socialno izključeni, pa tudi k odpravljanju tabujev, ki veljajo v družbi.Medijem bi radi prikazali problematiko, s katero se NVO srečujejo vsak dan, in predstavili nekatere smernice, kako naj bi poročanje pripomoglo k izboljšanju položaja številnih socialno izključenih.

Beri dalje

"Hitre rešitve za lažje delo NVO"

 

Standard kakovosti NVO – orodje, ki vam pomaga

 

cnvos

 

Datum in ura: 28. 5. 2014 ob 9. uri
Lokacija: CNVOS, Povšetova 37, Ljubljana, 4. nadstropje


Kolikokrat so vas že prešinila vprašanja, kot so: Zakaj delamo vse zadnji trenutek? Ali smo zadovoljni z zaposlenimi, prostovoljci? Ali so oni zadovoljni z nami? Zakaj se zdi, da so vsi premalo učinkoviti in zakaj se zdi, da vsi non-stop delamo? Zakaj nisem vedel, da se je s tem istim problemom moj sodelavec ukvarjal že pred pol leta? Kje naj najdem zadnjo verzijo finančnega načrta za projekt (in kako je lahko šel na dopust, brez da bi to delil!?) Kako bomo delali, če država zmanjšuje sredstva? Kako to, da se je druga organizacija spomnila tako dobre ideje, mi pa ne?

Vse to in še mnoga druga so vprašanja, s katerimi se neizogibno srečujemo pri vodenju organizacije. Z njimi se bomo spopadli na delavnici, na kateri bomo skupaj iskali rešitve zanje, izmenjali ideje in pogledali, kako nam lahko pri tem pomaga Standard kakovosti NVO.

Delavnica je brezplačna in namenjena vsem članom mreže Vključen.si.

Beri dalje

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943