• socialni teden 2015 970x200
  • vkljucen podprimo se

Usposabljanje

Organiziramo praktična usposabljanja - delavnice, namenjene predstavnikom NVO, ki delujejo na področju socialne izključenosti. Cilj delavnic je usposobiti udeležence za uspešnejše delo v NVO, kar bo omogočilo večje vključevanje v oblikovanje politik, uspešnejše zagovarjanje interesov socialno izključenih, kakovostnejše delo in komuniciranje s socialno izključenimi, boljšo organiziranost in koriščenje potencialov za izvajanje javnih storitev in za samofinanciranje.

Področja usposabljanj:

- Zagovorništvo in opolnomočenje socialno izključenih
- Delo s socialno izključenimi - Socialno podjetništvo
- Načini vključevanja socialno izključenih v projektno delo
- Izvajanje storitev socialnega varstva

 

V okviru mreže za socialno vključevanje - Vključen.si je potekalo že 10 usposabljanj z različnimi metodami, tehnikami in praktičnimi nasveti, ki jih lahko NVO in prostovoljci uporabijo pri svojem delu z socialno izključenimi.

"Metode biografskega učenja kot oblika dela s socialno izključenimi"
"Načini vključevanja socialno izključenih v projektno delo"
"Kako razviti socialno podjetniško idejo in usposobiti/zaposliti socialno izključene"
- "Usposabljanje mladinskih delavcev za delo s socialno izključenimi – Preventivni vzgojni sistem"
"Info točka »Celovit pristop k oskrbi in integraciji starejših v družbo"
"PR in retorika – socialna vključenost"
"Prepoznavanje in razvoj kompetenc socialno izključenih" 
- "Prijava na razpise na področju sociale in vključevanje uporabnikov" (organizirana v Ljubljani in Mariboru)
- "Osnove zagovorništva, komuniciranja z mediji in lobiranja na socialnem področju"

  

 

 

 

Predstavitev mreže Vključen.si

Kratek opis mreže Vključen.si
Mreža Vključen.si je mreža za socialno vključenost in združuje organizacije, ki delujejo na tem področju. V mreži Vključen.si se združujejo rešitve, znanje in izkušnje, ki prispevajo k razvoju nevladnih organizacij s področja socialne izključenosti.

Namen mreže
Kot spodbujevalnik razvoja nevladnega sektorja na področju sociale je novembra 2012 pričela s svojim delovanjem mreža za socialno vključenost - Vključen.si. Njen namen je združevati NVO, ki delujejo na področju socialnega vključevanja. Povezane NVO pomenijo večjo moč pri zagovarjanju interesov in oblikovanju politik. Želimo prispevati k boljšemu delovanju socialnih organizacij, k zagotovitvi boljših pogojev za delovanje in posledično uspešnejšemu in učinkovitejšemu izvajanju storitev za socialno izključene. Ravno socialno izključeni – revni, starejši, brezposelni, brezdomci, begunci, bolni, invalidi – so tisti, ki jih imamo pred očmi ob vsakem koraku, vsaki aktivnosti, vsaki akciji. Njim želimo socialne NVO olajšati in izboljšati življenje, poskrbeti, da se bodo počutili del družbe in da bodo kakovostno vključeni v vsakdanje življenje. Z razvojem NVO in njihovo okrepljeno vlogo bomo prispevali k prekinitvi začaranega kroga socialne izključenosti ter vzpostavitvi podpornega kroga, ki bo ljudem omogočal biti, pripadati in imeti.

Komu je mreža namenjena
Mreža Vključen.si je namenjena NVO in drugim organizacijam civilne družbe, ki se zavzemajo za socialno vključenost vseh ljudi. Z vključevanjem v mrežo ne pridobi moči le mreža, ampak se okrepi tudi vsaka posamezna organizacija-članica, saj mreža deluje za njih in za njihov razvoj.


Mrežo Vključen.si vodi Zavod Pelikan - Karitas, katerega poslanstvo je hitro in kakovostno odgovarjanje na izzive, potrebe in različne vsakodnevne stiske v družbi. Zavod dela na področju sociale in želi s pomočjo projekta Vključen.si izboljšati pogoje na tem področju, kar pa je možno le z učinkovitim civilnim dialogom in močno podporo NVO.

Projekt Mreža za socialno vključenost - Vključen.si je prejel sredstva iz Javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014-2015 Ministrstva za javno upravo. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov; razvojne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.
Projekt poteka od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2015 in je sofinanciran v višini 100 % stroškov projekta, t.j. v znesku 100.00,00 €.

Kontaktne osebe
Živa Štiglic, pravna svetovalka
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Maja Žagar, koordinatorica projekta
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: 030 646 943

Dodatne informacije
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

vsebinske mreze logo   Smo ponosni član Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije.

 
 

ZOO 2.1 final arrived

The wait is over... We are really excited to announce that ZOO 2.1 is FINAL. We release the new version of ZOO 2.1 and as promised everybody can download ZOO for free. Since the BETA release we have made quite a few changes and fixed all known bugs. You can find more in information in the changelog file of the download package.

ZOO 2.1 final arrived

Beri dalje

New Icon Set released

Beautiful and handcrafted icon sets for web and print projects

YOOtheme is a well-known template and extension provider who helps you to create professional websites. But to make your website or interface design a real eye-catcher we got one thing missing: Icons! Icons are an essential tool to simplify user interfaces. We complete this with our beautiful and handcrafted icon sets for web and print projects. We got commercial icon sets and free stuff. Enjoy browsing through all the icons on our new icon club website!

Beri dalje

New Warp 5.5 framework

New Warp 5.5 framework

Over the last couple of months we developed the new Warp 5.5 theme framework which is the new foundation of all our YOOtheme templates. In this time we have rewritten the complete Warp theme framework to make it more modular, flexible and also extendible. All templates from 2010 and 2009 are updated to run on the new framework. This means more than 20 templates are using Warp 5.5!

Beri dalje

Stock Icons

YOOtheme is a well-known template and extension provider who helps you to create professional websites. But to make your website or interface design a real eye-catcher we got one thing missing: Icons! Icons are an essential tool to simplify user interfaces. We complete this with our beautiful and handcrafted icon sets for web and print projects. We got commercial icon sets and free stuff. Enjoy browsing through all the icons at our new icons website!

Icon Club

You are looking for some high quality, royalty free, vector stock icons? Join the YOOtheme icon club! You will get full access to all our commercial icon sets which are currently available. Additionally you will also get access to all upcoming icon releases during the term of your membership. You can use our royalty free stock icons for as many clients or websites you wish.

Club Icon Sets

Club Icon Sets

All icon sets are available in the PNG file format and in 8 different standard sizes, ranging from 16x16 to 512x512 pixels. Each icon is handcrafted and optimized for each specific size. Vector PDF files of all icons are also available. They are compatible with Adobe Illustrator and can be rescaled to any size without a single loss to the details.

Read more...

Free Icon Sets

The free icon sets are also available in 32-bit transparency PNG and scaleable vector PDF format. They are designed to match with all our commercial icon sets.

Social Bookmarks Icon Set

Social Bookmarks Icon Set

This free icon set contains 47 high quality social network icons. They are perfect for displaying your social bookmarks on your website or to link to external profiles and services.

Read more...

Kontakt

  • Mreža za socialno vključenost - Vključen.si
  • Kristanova ulica 1,1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Telefon: 030 646 943